Головна » 2017 » Травень » 22 » " Компетенція" та "компетентність" як провідні поняття компетентнісного підходу
21:28
" Компетенція" та "компетентність" як провідні поняття компетентнісного підходу

Результат пошуку зображень за запитом "освіта за кордоном"

П’янковська І. В.

«КОМПЕТЕНЦІЯ» ТА «КОМПЕТЕНТНІСТЬ» ЯК ПРОВІДНІ ПОНЯТТЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

 Швидке входження України в європейський та світовий простір характеризується співставленням із світовими та європейськими стандартами. Сьогодні формування освітніх цілей відбувається не на рівні держав, а на міждержавному, міжнаціональному рівнях, при цьому основні пріоритети й цілі проголошуються в міжнародних конвенціях та документах і є стратегічними орієнтирами міжнародної спільноти. Будь-яка держава, що опікується подальшим розвитком усієї соціальної системи, формує свою освітню політику, спрямовану на інтеграцію у міжнародне співтовариство. Це спричинює необхідність перегляду й реформування системи освіти, оскільки вона не відповідає вимогам сучасного суспільства. Запровадження нових підходів до освітніх навчальних програм розпочалось в 50–х рр. ХХ століття, тоді, коли виникла необхідність не лише володіти знаннями, а й вміти використовувати їх на практиці. Одним з таких інноваційних підходів стало компетентнісно орієнтоване навчання, оскільки воно має результативно–цільову спрямованість. Перш за все, воно пов’язане з опануванням знань, умінь та навичок, спрямованих на здійснення певної діяльності. Тому виникає потреба обґрунтувати і класифікувати необхідні фахівцю компетентності для гармонійної взаємодії з соціальним та природним довкіллям. Постановка проблеми у загальному вигляді. Компетентнісний підхід в освіті пов’язаний з особистісно орієнтованим і діяльнісним підходами до навчально-виховного процесу, оскільки стосується особистості студента й може бути реалізованим і перевіреним тільки в процесі виконання конкретним студентом певного комплексу дій. Він потребує трансформації змісту освіти, перетворення цього процесу з моделі, яка існує об’єктивно, для всіх студентів, на суб’єктивні надбання одного студента, що їх можна виміряти. Поняття компетентнісної освіти прийшло до нас із зарубіжних країн, де цей напрям дослідження активно розвивається як у теорії, так і на практиці, хоча появу цього явища дослідники відносять до 60-х років ХХ ст. Зокрема, видатний російський психолог І. О. Зімняя виділяє три основні етапи становлення компетентнісного підходу в освіті, від введення категорії «компетентність» у науковий обіг до дослідження її як категорії освіти . Вітчизняні науковці також плідно працюють у царині розробки питань із компетентнісного підходу, досліджуючи основні феномени, поняття, процеси. Природно, що компетентнісний підхід в освіті ґрунтується на категоріях «компетенція», «компетентність» та похідних із них. Не всі дослідники проводять чітку межу між ними. Результатом такої зацікавленості цим педагогічним явищем є неодностайність у тлумаченні основних понять, таких як «компетентність» і «компетенція». Останнє виступає проблемою у науково-педагогічному аспекті. Тому метою нашого дослідження є визначення суттєвих ознак понять «компетентність» і «компетенція» на основі аналізу наукових розвідок провідних вітчизняних та іноземних науковців у галузі освіти.

Читати далі...

 

Категорія: Актуально | Переглядів: 388 | Додав: admin | Теги: Компетентність, компетенція | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Управління школою
 • Нормативні документи
 • Безпека життєдіяльності
 • Ведення документації
 • Методична робота
 • Атестація працівників
 • Реформи в освіті
Компетентнісний підхід
Проведення уроків
 • Географія
 • Біологія
 • Природознавство
 • Українська мова
 • Математика
 • Історія
{ status: 'connected', authResponse: { accessToken: '...', expiresIn:'...', signedRequest:'...', userID:'...' }