Головна » Статті » Батьки і школа

Батьки і позашкілля – родинне коло.

Віслобокова Валентина Іллівна методист Тальнівського будинку дітей та юнацтва,

 

Батьки і позашкілля – родинне коло.

 

В даній статті висвітлюється співпраця педагогів Тальнівського Будинку дітей та юнацтва з батьками, традиційні та інноваційні форми роботи з батьківською громадою в позашкільному закладі

 

  У державній національній програмі «Освіта. Україна. ХХІ століття .»

серед пріоритетних напрямків реформування освіти визначено, що в основу національного виховання мають бути покладені такі чинники: принцип єдності сім’ї і школи, насущності і спадкоємності поколінь, організація родинного виховання та освіти як важливої ланки виховного процесу, забезпечення діяльності педагогічного всеобучу батьків.

Серйозні зміни , викликані реформуванням суспільства, обумовили потреби у взаємодіЇ батьків і педагогічного колективу позашкільного закладу.

Організація повноцінної взаємодії педагогів і батьків є сьогодні одним з найважливіших завдань. Вивчення цієї проблеми показує , що в багатьох навчально- виховних закладах відбувається активний пошук і впровадження інноваційних форм взаємодії з родинами вихованців, які дали б змогу досягти реальної співпраці. Саме співпраця позашкілля, сім’ї та громадськості, безумовно, сприяє вихованню дитини духовно багатої, гармонійно-розвиненої , творчої, гуманної.

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, а саме М.Демидова, І.Череди, Р. Капралової, В. Просецького показав загострення питання соціальної й психолого-педагогічної допомоги сім’ям та дітям. Розв’язання проблеми взаємодії педагогів і батьків започатковано дослідниками країн СНД (Ш. Амонашвілі, В. Виноградовим, В. Чередовим) та вітчизняними науковцями (Т. Башинською, О. Кіліченко, О. Савченко ). Аналіз теоретичних і методичних джерел свідчать про значні зміни в поглядах як на зміст взаємодії з батьками, так і на вимоги до особистості педагога.(Г.Голубєва, Л. Островська, В. Павленчик). Аналіз психолого-педагогічної літератури показує, що взаємодія сім’ї з педагогами досліджується як процес спільної діяльності, який ґрунтується на погодженні цілей, форм і методів сімейного виховання з вихованням у позашкільному навчальному закладі.

Мета статті - висвітлення теоретичних та практичних інноваційних форм роботи з батьками в позашкільному закладі.

Сьогодення впливає на зміст позашкільної роботи з дітьми та підлітками. Ринкові відносини, конкуренція, вільний вибір галузі діяльності сприяють посиленої потреби особистості у додатковій освіті, ранньому професійному самовизначенні. Тому посилюється увага й зацікавленість батьків до позашкільної діяльності дітей, зростає попит на додаткові освітні послуги.

Завдання нашого педагогічного колективу полягає у створенні в батьків правильного уявлення про позашкільний заклад, про те, яке широке поле творчої діяльності пропонує той чи інший гурток, клуб, студію, якими професійними здібностями володіють педагоги і до якого рівня здатні розвинутися творчі здібності дітей.

 

 • багатьох років позашкільні навчальні заклади виконують важливі організаційно-методичні функції: надають дітям додаткових знань, формують вміння та навички за інтересами, забезпечують потреби особистості у творчій самореалізації, інтелектуальному, духовному, фізичному розвитку. Керівна, організуюча роль позашкільних закладів полягає у вихованні дітей в сім’ї. Це виявляється в плановій систематичній роботі з батьками, у різноманітних формах педагогічної пропаганди знань серед батьків. Керівники гуртків завжди знайдуть підхід до кожної дитини, порозуміються з батьками, зроблять їх активними учасниками педагогічного процесу, створять справжню атмосферу доброзичливої співпраці. Педагогічний колектив нашого закладу підтримує тісні зв’язки з батьками та педагогами шкіл, де навчаються гуртківці з метою реалізації однієї спільної мети – всебічного і гармонійного розвитку особистості дитини. Адже, як сказав В.О. Сухомлинський: «Діти повинні жити у світі краси, гри, казки, музики, малюнка, фантазії, творчості». [1, 264.]

Спільна діяльність школи і позашкільних закладів з батьками має на меті розкрити необмежені можливості більш раннього і плідного розвитку дітей у позаурочний час, грамотно показати батькам методику домашньої педагогічної роботи щодо закріплення особистих здібностей та інтересів дітей. Взаємні зв’язки здійснюються в різних педагогічних ситуаціях за умови спільного вирішення виховних проблем, з метою стимулювання розвитку дитячих обдаровань та інтересів, забезпечення матеріальної бази для розвитку творчих здібностей, збагачення досвіду соціальних дій. Специфіка діяльності Будинку дітей та юнацтва полягає в особливому освітньому просторі, в якому дитина у свій вільний час має можливість реалізувати власні інтереси та потреби. Саме такий освітній простір створено в нашому закладі. Тут затишно і комфортно кожному нашому вихованцю. Тут враховуються їх інтереси, потреби, уподобання, розвиваються здібності. Тут є багатющий арсенал засобів, щоб належним чином організувати повноцінне спілкування і спільну діяльність педагогів, батьків і дітей. Важливою є плідна взаємодія керівників гуртків і батьків, які разом створюють умови для розвитку дитини та пізнання ним світу. Співпраця вчителів і педагогів позашкільних закладів з батьками надзвичайно важлива тоді, коли діти переживають складні періоди в житті. В цей час відбувається своєрідний “пік” якісних змін дитини, коли вона природно самоутверджується, замислюється над своїм «завтра». Саме в цей відповідальний період все залежить від того, чи можуть батьки разом із рештою виховних інститутів якомога ближче підійти до дитини, щоб повести в потрібному напрямку розвиток її внутрішніх сил.

Головна турбота такої спільної роботи – зробити все для того, щоб дитина і в сім’ї, і в позашкільному закладі, і в школі ні на хвилину не залишалася в ізоляції, не допустити того, щоб вона втратила самоповагу.

Знайомлячись із новинками педагогічної преси, переймаючи досвід колег, педагоги нашого закладу чітко розпланували роботу з батьками. Вона спрямована на:

 • створення належних умов навчання та виховання для кожного з вихованців через тісний зв’язок з родиною;
 • формування у батьків педагогічної позиції щодо своєї дитини;
 • підтримання тісної взаємодії позашкільного закладу, сім’ї, громадськості як фактора успішного впливу на розвиток дитини;
 • організацію педагогічної освіти та підвищення педагогічної культури батьків;
 • пропаганду кращого батьківського досвіду;
 • залучення батьків до активної участі в освітньому процесі (навчанні та вихованні);
 • організацію педагогами закладу групових форм обміну досвідом між батьками щодо їх взаємодії з дітьми;
 • поліпшення зв’язків між батьками, педагогами позашкілля та дітьми, а також встановлення партнерських стосунків у трикутнику «педагоги – батьки – діти»;

Батьки є невід’ємною ланкою у структурі закладу, вони залучаються до співпраці протягом року, до участі у підготовці проведенні всіх масових заходів. У роботі із сучасними батьками поряд із традиційними формами роботи, такими як бесіди, лекції, засідання батьківського комітету, круглі столи, концерти, диспути, батьківські збори наш педагогічний колектив використовує велике розмаїття нетрадиційних форм роботи. Це - родинні свята, ділові ігри , дні довір’я, розважальні програми, анкетування, батьківська кухня, тренінгові заняття, родинні виставки дитячих робіт, спільні майстер-класи , посиденьки, родинні зустрічі.

Серед інноваційних форм роботи можна виділити такі:

 1. Родинні свята: «Тільки родина, як зірка єдина», «Там бере початок Україна, де росте біля хати калина»;
 2. Батьківські збори-тренінги, спрямовані на навчання навичкам ефективної взаємодії дорослих і дітей, «Мистецтво порозуміння», «Стилі виховання моєї сім’ї»;
 3. Ділові ігри – це форма роботи з батьками , яка дозволяє оцінити ту чи іншу модель поведінки, (гра «Щаслива сім’я? Яка вона?»)
 4. Батьківські ринги – проведення зустрічей у вигляді відповідей на запитання з педагогічних проблем.«Чи обдарована моя дитина?»
 5. Батьківська кухня – збереження родової пам’яті (трагічні уроки історії. Голодомор 1933-37 р.р. «Запах хліба»);
 6. Азбука родинного виховання – це запрошуються лікарі і психологи для надання індивідуальної допомоги «Комп’ютер і здоров’я дитини»;
 7. Дні довір’я, де проводяться консультації з проблем виховання дітей;
 8. День добрих справ (спільна трудова діяльність), розчищення джерел, річок, висадження дерев, квітів;
 9. Педагогічний десант (влаштування виставок на підприємствах, де працюють батьки дітей, листи-подяки батькам);
 10. Дерево родоводу – зустріч поколінь за темою «У родинному колі», «Сімейний альбом»
 11. Тренінги для батьків: « Батьківська відповідальність»
 12. Робота родинного клубу: «Батьківська світлиця»
 13. Батьківська скарбничка – поради психологів, методистів: «Креативні батьки – креативна дитина», «Діти, інтернет, мобільний зв’язок»;
 14. Тестування («Добра мати… Добрий батько…» «Життя дитини та її успіхи в позашкільному закладі»

За цілий ряд років у нашому позашкільному закладі створився колектив однодумців - батьків і педагогів. Батьки-активісти переймаються турботами не лише своїх дітей, а й всього закладу. Ми тісно співпрацюємо з батьківським комітетом у питаннях профілактики та попередження дитячої бездоглядності, залучаємо батьків до організації навчально-виховного процесу, організації дозвіллєвої діяльності, до зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

У нас працює консультаційний пункт для батьків, проводяться батьківські дні згідно з обраною тематикою. Двічі на рік проводяться батьківські збори, на яких ведеться розмова про правила внутрішнього розпорядку, особливості навчання дітей у гуртках, об’єднаннях, клубах, традиції та плани на навчальний рік. Батьки з самого початку залучаються до яскравої, цікавої, неординарної атмосфери, котра панує в ТБДЮ протягом року, відвідують гуртки разом з своїми дітьми, беруть участь у сімейних святах, конкурсах сімейної творчості, презентації «Традиції і реліквії моєї родини». Вони ходять разом з дітьми у походи, їздять на екскурсії.

Сучасний позашкільний заклад якраз і є тією інституцією, яка задовольняє інтелектуальні потреби дитини, розвиває її творчий потенціал, сприяє вибору майбутньої професії. Позашкільна установа — це складний механізм, від злагодженої роботи якого залежить комфортне почуття як вихованців, так і педагогічних працівників. Важливу роль в організації навчально-виховного процесу позашкільного закладу, роботі з дітьми, співпраці з педагогами загальноосвітніх навчальних закладів та батьками відіграє компетентна, креативна особистість керівника гуртка. Кожен з них у своїх групах проводить батьківські збори, де діти виступають перед батьками, демонструючи свої успіхи і досягнення, після чого обговорюються плани літнього відпочинку, заслуховується звіт батьківської ради про роботу.

 • Методичною радою закладу розроблені рекомендації щодо проведення батьківського всеобучу, запропоновано тематику батьківських зборів та підібрано необхідну науково-методичну літературу. Протягом року проводиться анкетування , моніторинг обізнаності батьків на предмет творчих уподобань їхніх дітей, потреб та побажань, знань психолого-педагогічних особливостей, ведеться робота з попередження правопорушень серед вихованців, а також проводиться педагогічна освіта батьків через бесіди, лекції, індивідуальну роботу. функцією педагогів нашого закладу залишається просвітницька: багато сімей потребують педагогічної поради, професійної підтримки. Особливу увагу звертаємо на роль батьків у вихованні обдарованих дітей. Адже для цього потрібні знання психологічних особливостей обдарованої дитини, розуміння їхніх потреб та інтересів, створення умов для конкретного втілення творчої ідеї, надання дитині свободи вибору, заохочення обдарованої дитини.

За роки тісної співпраці педагогів, вихованців та батьків в закладі склалася система партнерської роботи, з'явилися сталі традиції. Раніше основною формою спілкування з батьками були збори, , індивідуальні співбесіди, відкриті заняття, то сьогодні спілкування відбувається на якісно новому рівні. Кожен керівник вивчає запити батьків, їх родинний досвід, естетичні вподобання та моральні пріоритети, і , потім, будує свої відносини з батьківським колективом відповідно до напрямку роботи гуртка, свого професійного і педагогічного досвіду. Батьки разом з дітьми є учасниками концертів, спортивних змагань, походів, екскурсій. Вони сьогодні проявляють інтерес до гурткової роботи. Вихованці клубу «Дивосвіт » організовують родинні посиденьки, де діти більше взнають про свою сім’ю, родичів, малюють разом родовідне дерево. Сімейні свята, які вже стали доброю традицією проводяться й у вигляді веселих конкурсів «Ну-мо, матусі», «Танцююча родина», «Татусі в нас пречудові», вітальних концертів. Подібні свята проводяться часто, адже вони стимулюють спілкування і спільну діяльність батьків і дітей, сприяють встановленню між ними дружніх, довірливих стосунків, що позитивно позначаються на розвитку й вихованні гуртківців.

В зразковій художній ізостудії «Берегиня» нерідко можна побачити поряд за мольбертами батьків і дітей; в гуртках декоративно-прикладного мистецтва мами вишивають разом з своїми доньками, виготовляють прекрасні сувеніри зі шкіри; в гуртках науково-технічної творчості татусі залюбки займаються різьбленням по дереву, а в театральному гуртку батьки беруть участь у театралізованих виставах. Результат такої співпраці - позитивна мотивація наших вихованців, підвищення ефективності навчальних занять, творча атмосфера в колективі. Сьогодні ми відчуваємо належну практичну допомогу батьків у придбанні яскравих концертних костюмів, виїздів разом з своїми дітьми на творчі конкурси, фестивалі. Допомагають вони нам і у створенні затишних кабінетів, придбанні матеріалів для гурткової роботи, ремонту приміщення.

 

Висновок

Практичний досвід доводить, що створення ефективної системи спільної роботи сім’ї та позашкільного закладу, використання інноваційних форм і методів роботи сприятиме передусім розвиткові особистості дитини, формуванню в неї громадянськості та патріотизму, умінню жити в гармонії з природою, громадою, родиною, з самим собою.

Адже, як сказав великий педагог А.С. Макаренко: « Наші діти – це наша старість. Правильне виховання – це наша щаслива старість, погане виховання – це наше майбутнє горе, це наші сльози, це наша провина перед іншими людьми, перед усією країною.» [2, 327.]

А тим часом, наше позашкільне родинне коло долає радощі свят і труднощі буднів. І поки цей ланцюжок нерозривний, наша сім’я буде міцною, дружною і щасливою. Яку б дорогу не вибирали наші діти, вони, безумовно, займуть належне місце в житті, якщо у них буде виховане почуття громадянської відповідальності, високі моральні якості і справжнє працелюбство.

 

Список літератури:

 

1.Сухомлинський В.О. «Батьківська педагогіка, - К.; Радянська школа , 1978 стор.264

2. Макаренко А.С. «Книга для батьків», - К.; Радянська школа , 1980 стор.327

3.Башинська Т. «Взаємодія учителя та учня в навчально-виховному процесі»

/Т. Башинська.//Початкова школа. – 2004. - №12 стор.55 - 57

4..Ревенчук В.В.До суті поняття «педагогічна взаємодія»/ В.В. Ревенчук // Наукові записки. – 2003 - №1 – стор. 26-28.

5.Сисоєва С.О.Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально-методичний посібник/С.О. Сисоєва: НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих- К.:ВД «ЕКМО», 2011 – 320с.

Категорія: Батьки і школа | Додав: AllaM (20.12.2017)
Переглядів: 366 | Теги: позашкілля, Батьки, родинне коло. | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Управління школою
 • Нормативні документи
 • Безпека життєдіяльності
 • Ведення документації
 • Методична робота
 • Атестація працівників
 • Реформи в освіті
Компетентнісний підхід
Проведення уроків
 • Географія
 • Біологія
 • Природознавство
 • Українська мова
 • Математика
 • Історія