Головна » Статті » Батьки і школа

Ефективність в роботі з батьками класного керівника

Яріш Алла Анатоліївна,

учитель англійської мови

 

Ефективність в роботі з батьками класного керівника

На розвиток дитини помітно впливає зацікавленість батьків шкільним життям. А тому, працюючи над вирішенням завдань цього семінару, ми будуємо невидимий ланцюжок між родиною і школою, який служить на благо усім учасникам навчально-виховного процесу.

Це спільні турботи про те, щоб усім було цікаво і затишно в школі, як у рідній домівці: вечори, конкурси, спортивні змагання, робота батьківського комітету.

А тому актуальними для педагогічного колективу є слова В.О.Сухомлинського: «Педагогічна ідея - це крила, на яких злітає педагогічна творчість. Ідея надихає колектив, і починається найцікавіше і найпотрібніше в шкільному житті - колективна батьківська робота».

Останнім часом з тих чи інших причин школа і сім'я перебувають у стадії конфронтації. Шкільні педагоги дають негативні характеристики сім'ї, звинувачуючи батьків у такому вихованні власних дітей, у брутальному, навіть жорстокому ставленні до них. Батьки, у свою чергу, зневажливо ставляться до вчителів.

У багатьох сім'ях не вважають за необхідне звертатися до педагогів з приводу проблем, які виникають у вихованні дітей.

Сім'я і школа — потенційні природні партнери у вихованні дітей — часто виявляються реальними супротивниками, а поміж ними в постає дитина, яка вимушена пристосовуватися, лицемірити, що призводить до проявів аморальної поведінки.

Останнім часом психолого-педагогічна наука робить спроби окреслити шляхи відмови від традиційних і запропонувати нові підходи в розв'язанні проблем взаємодії сім'ї та школи, виховання дітей та підлітків.

Педагог має усвідомити: культура передбачає недоторканість родини й невтручання в сімейні взаємини. Втручатися в життя сім'ї можливо у виняткових випадках, коли нехтуються інтереси дитини, коли її здоров'я, життя, добробут перебувають у небезпеці з вини батьків або інших дорослих членів сім'ї.

 Школа — не рідний дім, а сім'я ніколи не замінить школи. Звідси випливає, що логіка шкільного та логіка сімейного виховання не тотожні. Розводячи виховні сфери школи і сім'ї, педагог має враховувати психологію дитинства й дорослішання дитини і, певним чином зближуючи ці дві сфери, у жодному разі не намагатися підмінити собою батьків і не інструментувати шкільне життя як життя родинне.

 Школа не є частиною ринкового простору, оскільки не надає послуг, не торгує крамом, не обслуговує батьків.

 Школа - інститут соціальний, її призначення — передавати як естафету духовні надбання людства й учити дитину жити у світі матеріальних продуктів культури.

 Школа вільна від батьківських вказівок і настанов в організації своєї професійної діяльності.

 Школа незалежна від батьків у будові життєдіяльності школярів.

Однак і шкільна, і сімейна сфери не існують ізольовано в житті дитини, яка, приходячи до школи, репрезентує світ своєї родини, умови життя, спектр соціальних взаємин, звички, манери поведінки, зрештою, рівень інтелекту.

Школа завжди прагнула до взаємодії з сім'єю. Це знаходило своє відображення в корекції сімейного виховання, у педагогічній просвіті батьків, у безкінечному обговоренні з батьками з приводу навчання і поведінки їхніх дітей, у викликах батьків до школи тощо.

Контакт з батьками як взаємодія може бути встановлений лише за умови, що обидва суб'єкти усвідомлюють: тільки спільними зусиллями можна створити умови для розвитку та виховання дитини, допомогти їй у набутті необхідного соціального досвіду.

Визначальна умова взаємодії цих двох суб'єктів - батьків і педагога - вичерпне уявлення про зміст виховної діяльності один одного.

Отже, педагог має знати, з якої сім'ї прийшла в школу кожна дитина, яка структура цієї сім'ї, у якому стані перебуває сучасна українська родина і які тенденції зумовлюють її розвиток. Це зробить взаємодію педагога та батьків учнів більш конкретною, осмисленою, результативною.

Тому пропоную вашій увазі:

Рекомендації щодо роботи з батьками:

• пізнати кожну дитину;

• знати, як вона мислить, відчуває, сприймає;

• вивчити характер, волю, інтереси дитини;

• вивчити особливості її організму;

• максимально зблизити сім'ю та школу на основі;

• взаємне спілкування, взаєморозуміння, взаємодопомоги.

Виховання дітей у сім'ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Духовний вплив батьківського дому на формування особистості створюється завдяки щирій материнській ласці, любові батька, домашньому теплу, піклуванню, затишку і захисту, родинній злагоді.

В. Сухомлинський вважав, що сім'я — «джерело, водами якого живиться повноводна річка нашої держави».

Батьки і вчителі повинні стати партнерами, активними співучасникам творчого процесу виховання учнів.

Педагогічний колектив школи ставить своїм завданням дати батькам глибокі знання виховання.

Педагогічна освіта батьків планується відповідно до вікових особливостей дітей, цілей і задач навчально-виховного процесу, конкретних проблем, що виникають у ході спільної діяльності вчителя й батьків.

Родинне виховання тільки тоді ефективне, коли батьки разом з учителями володіють сучасними педагогічними знаннями й уміннями, застосовують їх практично.

Форми роботи педагогів з батьками — це способи організації спільної діяльності та спілкування.

Робота педагогічних колективів шкіл з батьками здійснюється в двох напрямках:

 організаційна робота школи із сім'єю;

 підвищення педагогічної культури батьків.

В організаційній роботі школи з батьками доцільним є поєднання індивідуальних,

групових, колективних та масових форм роботи.

Індивідуальними формами роботи вчителя з батьками є:

відвідування сімей учнів удома,

бесіди з батьками учня, тощо.

Учитель відвідує сім'ю учня з метою налагодження контактів з батьками, з'ясування загальної та педагогічної культури сім'ї, умов життя учня, консультування щодо єдиних вимог до дитини, залучення батьків до участі в роботі школи тощо.

Перевагою індивідуальної роботи є те, що наодинці з учителем батьки відвертіше розповідають про свої проблеми та труднощі у вихованні дітей. Дорослі мають бути переконані, що їхня бесіда з учителем залишиться між ними, що жодна їхня відверта думка не буде розголошена.

Індивідуальне спілкування з батьками дає вчителю можливість вибрати правильний підхід до дитини.

Роботу з групами батьків вчителю доцільно починати зі спостереження за навчанням та поведінкою учнів та вивчення їхніх сімей. Застосування методів анкетування, опитування, вивчення шкільної документації, спостереження дозволить вчителю отримати потрібну інформацію та розподілити батьків на групи (за типом сім'ї, за помилками батьків у сімейному вихованні, за проблемами учня, що виникають у навчанні, спілкуванні з товаришами тощо). Деякі батьки можуть входити до кількох груп. Соціально-педагогічна робота вчителя з групами батьків сприяє активнішій участі батьків у взаємодії зі школою.

Основними колективними формами роботи з батьками є класні батьківські збори, лекції, бесіди, конференції, сімейні свята в класі («День матері», «Бабусина скарбничка» тощо).

На класних батьківських зборах заслуховуються повідомлення з різних питань виховання (доповідь, інформація вчителя, лікаря чи повідомлення батьків про досвід виховання дітей у сім'ї), підбиваються підсумки роботи з учнями за семестр, рік; вирішуються організаційні та господарські питання.

Тематика педагогічних бесід та доповідей на класних зборах визначається вчителем відповідно до річного плану роботи з батьками.

При цьому неодмінно мають враховуватись інтереси та побажання батьків. Зміст такої бесіди повинен містити не тільки теорію питання, але й конкретні рекомендації.

Бесіда з батьками передбачає жвавий обмін думками, участь у ній кожного з батьків.

Класні батьківські збори слід проводити раз на семестр.

Проте, за можливості, краще організовувати їх частіше. Особливо це стосується батьків першокласників, які більшою мірою потребують педагогічних порад щодо організації життя, навчання та виховання дитини.

БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ.

Створено з метою управління виховним процесом, налагодження зворотного зв'язку сім'я — школа. До роботи в ньому залучають найактивніших батьків, авторитетних людей з високою громадянською свідомістю, які виявляють інтерес до справ класу, школи. Їх обирають на батьківських зборах класу. На засіданні батьківського комітету обирають голову, відповідальних за окремі види роботи. Батьківський комітет працює у тісному контакті з класними керівниками.

Батьки і вчителі повинні стати партнерами, активними співучасниками творчого процесу виховання учнів.

Часто вчитель вважає, що батьки перебувають в опозиції до нього. Намагаючись запобігти можливим запереченням з їх боку, він починає розмову в директивному тоні замість того, щоб зрозуміти їх почуття, виявивши стриманість, відкритість.

Доброзичливість, відкритість у спілкуванні з батьками — перший крок до співпраці з ними.

Дотримання позиції рівноправності

Об'єднання зусиль учителя та сім'ї школяра можливе за взаємного визнання ними рівноправності. Перший крок має зробити вчитель, оскільки до цього його зобов'язує професійний обов'язок.

Визнання важливості батьків у співпраці

Учитель повинен завжди наголошувати на важливій ролі батьків, у вихованні та розвитку дитини.

Вияв любові, захопленості їх дитиною

Психологічний контакт із батьками виникає одразу, як тільки вчитель виявляє розуміння дитини, симпатизує їй, бачить позитивні та негативні риси. Батьки, відчувши доброзичливість учителя, більш охоче спілкуються з ним, налаштовуються на співпрацю.

Пошук нових форм співпраці

Учитель може запропонувати одному з батьків організувати батьківські збори, разом визначивши їх тематику, структуру тощо. Особливо корисний обмін думками з батьками щодо налагодження взаєморозуміння з дітьми.

Основне завдання роботи з сім'єю — закріплення, розвиток виховного потенціалу сім'ї.

Культура означає турботу... Високий рівень культури має той педагог, який дотримується вимог і певних неписаних правил...

1. Не робить того, що засуджує в інших.

2. Завжди розуміє й відчуває душевний стан іншої людини (колеги, учня, батька).

3. Знає, що його поведінка впливає на стан душі, здоров'я, настрій іншої людини.

4. Знає, що вибачення доречне завжди.

5. Знає, що в розмові, крім лексичного запасу та граматичної структури, головними є тон та інтонація розмови.

6. Любить свою роботу й удосконалює її.

7. Щоденно працює над підвищенням свого фахового й методичного рівня.

8. Поважає себе та свою справу.

9. Ставиться до інших з увічливістю, доброзичливо, тактовно, делікатно, уважно, привітно.

10. Виконує свою місію вчителя на совість.

11. З розумінням ставиться до чужого горя та чужої радості.

12. Уміє непомітно допомогти іншому.

13. Уміє тактовно, делікатно й переконливо вести розмову.

ПАМ'ЯТКА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ В РОБОТІ З БАТЬКАМИ

• Залучайте батьків до шкільного життя, запрошуйте їх до співпраці, на уроки, влаштовуйте з ними зустрічі.

• Дякуйте батькам за все, навіть за найменші дрібниці.

Дякуйте багато разів за одне й те саме, бажано прилюдно.

Ніколи не докоряйте батькам, які не відвідують батьківських зборів — це не сприятиме їхньому бажанню зустрічатися з вами частіше. Завжди щиро (без тіні сарказму) радійте їх появі в класі.

Називайте батьків по іменах та по батькові, не вживайте поширених фраз «мама Петра Іванчука». Інакше в батьків складеться враження, що вони вам цікаві лише в такому статусі.

На батьківських зборах наголошуйте на проблемі, а не на конкретній дитині. Водночас хваліть учнів персонально й обов'язково всіх. Знайдіть кілька теплих слів для кожної дитини.

Аналізуйте досягнення дитини з часу останньої зустрічі з батьками. Окреслюйте проблеми та визначайте потрібну допомогу з боку батьків для її вирішення. Коли батькам пропонують посильну і конкретну модель докладання своїх зусиль, то віддача від них підвищується. Вони частіше звертаються по пораду до вчителя, а той, у свою чергу, має чудову можливість стежити за розвитком дитини в сім'ї.

ПАМ'ЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ

Можливі причини складностей у навчанні дітей:

 Дитина нездорова.

 Учень швидко стомлюється, а регулювати свій темп неспроможний.

 Батьки не вміють допомогти учневі або ставляться до нього як до підлітка (пояснять лише раз, вважаючи, що цього досить) або як до малюка — повторюють те саме безліч разів.

 Дорослі не вміють зацікавити дитину навчальною працею як захопливою грою.

 Дитина не в змозі уважно працювати в школі і вдома, оскільки навчальна завантаженість для неї непосильна (не звикла працювати).

 Батьки надто пригнічують учня погрозами й покараннями. Не вміють своєчасно схвалити й підбадьорити маленьку людину.

 Дорослі не вміють чітко пояснювати, давати ділові поради.

 Батьки не дотримуються принципу єдності вимог у навчанні: кожен нав'язує дитині свій стиль роботи.

Поради батькам, що допомагають дітям учитися

• Намагайтеся займатися з дитиною так, щоб вона не нудьгувала під час занять. Інтерес — найкраща з мотивацій.

• Повторюйте вправи. Розвиток розумових здібностей дитини визначають час і практика. Якщо якась вправа не виходить, зробіть перерву, поверніться до неї пізніше або запропонуйте дитині легший варіант завдання.

• Не виявляйте зайвої тривоги з приводу недостатніх успіхів і незначного просування або навіть деякого регресу вашої дитини.

• Будьте терплячими, не поспішайте, не давайте дитині завдань, що виходять за межі її інтелектуальних можливостей.

• У заняттях з дитиною треба знати міру. Не змушуйте дитину виконувати вправу, якщо вона весь час крутиться, стомилася, неврівноважена. Спробуйте визначити межі витривалості дитини, збільшуйте тривалість занять щоразу на невеликий відрізок часу.

• Бажано використовувати ігрову форму занять, оскільки діти погано сприймають чітко регламентовані, повторювані, монотонні заняття.

• Уникайте несхвальної оцінки, знаходьте слова підтримки, частіше хваліть дитину за терпіння, наполегливість тощо. Ніколи не порівнюйте дитину з іншими дітьми. Формуйте в неї впевненість у своїх силах, високу самооцінку.

Мені дуже пощастило в тому, що батьки моїх учнів небайдужі, активні, творчі люди. Вони мої надійні помічники в підготовці та проведенні позакласних заходів. Це екскурсії, походи, які стали традиційними щорічні новорічні конкурсні програми, «Вогники», присвячені Дню захисника Вітчизни та Міжнародному Дню Матері, колективні творчі справи, творчі проекти, зустрічі з ветеранами війни і праці, людьми різних професій, а як горять очі дітей, коли їх мами виступають перед ними в ролі організаторів веселих конкурсів та цікавих вікторин, майструють разом з ними прикраси для оформлення класу!

В роботі з проблемними дітьми велике значення мають батьківські зустрічі. Зустрічі з батьками інших хлопців, авторитетність чужих батьків в очах проблемної дитини інколи робить набагато більше, ніж запрошення різних фахівців.

Цікавою і досить новою формою роботи з батьками є батьківські вечори. Батьківський вечір-це свято спілкування з батьками друзів твоєї дитини, це свято спогадів власного дитинства і дитинства своєї дитини. Вже традиційними в нашій школі стали вечори: «А мамині очі завжди з хвилюванням дивляться за нами», присвячений Дню матері і сімейний капусник «День, що пахне мімозою».

Невимушена святкова атмосфера, душевність, відсутність повчальності, добрий гумор і бажання поділитися своїм умінням сприяють тому, що батьки досить відверто говорять про свої проблеми, запитують радо, пропонують допомогу і підтримку тих, хто в них потребує.

Батьківський вечір — це можливість знайти однодумців та помічників по вихованню дітей і формуванню дитячого колективу.

Чудово, якщо підсумком батьківського вечора стане випуск батьками газети, в якій вони звернуться до дітей з пропозицією чи проханням, викличуть своїх хлопців на якесь змагання, оголосять цікавий конкурс.

З допомогою організації батьківських вечорів можна вирішити ще дуже велику моральну проблему батьківських колективів. Ця проблема полягає в навчальному суперництві дітей. Найчастіше таке суперництво заохочується родиною, що призводить до конфліктних ситуацій між дітьми та їх батьками. Батьківські вечори зближують сім'ї, дозволяють побачити дорослих і дітей в іншому світлі, допомагають подолати недовіру і ворожість у взаєминах дітей і дорослих.

Останнім часом досить ефективною формою формування культури бути батьком стали батьківські тренінги.

Батьківські тренінги — це активна форма роботи з тими батьками, які усвідомлюють проблемні ситуації в сім'ї, хочуть змінити свою взаємодію з власною дитиною, зробити його більш відкритим і довірливим та розуміють необхідність придбання нових знань і вмінь у вихованні власної дитини.

У батьківських тренінгах повинні брати участь по можливості обоє батьків. Від цього ефективність тренінгу зростає, і результати не змусять себе чекати

Такий тренінг називається тренінгом батьківської ефективності.

За результатами участі в тренінгу шкільний психолог проводить співбесіду з класним керівником і дає йому рекомендації щодо організації взаємодії з кожною дитиною і з кожною родиною.

В групові тренінги потрібно залучати не лише дітей, які є важкими, але і обдарованих, а також дітей, важко переживають сімейні драми і часто хворіють. Кожне тренінгове заняття повинне аналізуватися.

Крім тренінгів з учнями та їх батьками, хорошою формою просвіти батьків є батьківський ринг.

Батьківські ринги — одна з дискусійних форм чарівності батьків і формування батьківського колективу. Проведення батьківських рингів в школі просто необхідно. Багато батьків вже в початковій школі виявляють категоричність суджень з багатьох питань виховання дітей, абсолютно не враховуючи можливості і здібності своєї дитини, рівень його реального навчального потенціалу. Деякі з батьків вважають, що їхні методи виховання істинні і не підлягають сумніву і корекції з боку педагога. Батьківський ринг проводиться з тією метою, щоб багато батьків могли утвердитися у правоті своїх методів виховання або провести ревізію свого педагогічного арсеналу, замислитися над тим, що у вихованні своєї дитини вони роблять правильно, а що не зовсім так.

Батьківський ринг готується у вигляді відповідей на найбільш актуальні питання педагогічної та психологічної науки. Запитання вибирають самі батьки. Вони можуть зробити вибір тим вже в самому початку навчального року. Перелік проблемних питань для участі в рингу батьки отримують на перших батьківських зборах. В ході проведення рингу з одного і того ж питання ведуть полеміку дві або більше родин. У них можуть бути різні позиції, різні думки. Інша частина аудиторії в полеміку не вступає, а лише підтримує думку родин оплесками. Експертами в батьківських рингах можуть виступати молоді педагоги, які працюють в школі, і навіть хлопці-старшокласники, у яких вже не за горами придбання батьківського досвіду. Останнє слово в ході рингу залишається за фахівцями, яких необхідно запрошувати для участі у зустрічі, або за класним керівником, який може привести вагомі аргументи з життя класного колективу на захист певної позиції.

Корисність таких зустрічей полягає ще й у тому, що вони дозволяють зняти всякі закулісні розмови серед батьків з питань організації освітнього простору їхніх дітей, змісту навчального і виховного процесу.

Теми батьківських рингів у школі можуть бути найрізноманітнішими. Можна запропонувати, наприклад, такі:

• Погані звички — спадковість чи вплив соціуму?

• Що ви робите, якщо відчуваєте проблеми з дисципліною у своєї дитини?

• Чи можна карати дитину власним будинком?

• Що робити, якщо тато не цікавиться вихованням власної дитини?

• «За» і «проти» шкільної форми.

• Чи потрібні дитині свята?

• Труднощі шкільного уроку. У чому вони полягають?

Школярі дуже раді тому, що їх батьки приходять на уроки та позакласні заходи, беруть участь у спільних святах і походах, і пишаються участю батьків у житті класу і школи.

Підсумовуючи сказане, треба зазначити, що тільки в процесі взаємодії педагогів і батьків можна успішно вирішувати проблему розвитку особистості дитини, але, застосовуючи будь-яку виховну технологію, необхідно пам'ятати першу медичну заповідь: "не нашкодь".

Список використаної літератури:

1. Допомога батькам у вихованні дітей / Перекл. з англ.; Під ред. В. Я. Пилипівського. к., 1991.

2. Рогов Е. І. Настільна книга практичного психолога в освіті. К., 1995.

3. Хямяляйнен Ю. Виховання батьків: Концепції напрямки та перспективи / Перекл. з фінської. К., 1993.

Категорія: Батьки і школа | Додав: admin (21.12.2017)
Переглядів: 404 | Теги: робота з батьками | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Управління школою
 • Нормативні документи
 • Безпека життєдіяльності
 • Ведення документації
 • Методична робота
 • Атестація працівників
 • Реформи в освіті
Компетентнісний підхід
Проведення уроків
 • Географія
 • Біологія
 • Природознавство
 • Українська мова
 • Математика
 • Історія