Головна » Статті » Батьки і школа

Інноваційні форми роботи з батьками учнів початкових класів

В.В. Ювшин,

учитель початкових класів

 

Інноваційні форми роботи з батьками учнів початкових класів

Вміння організувати спільну взаємодію вчителів з батьками учнів – це є чи не одним із найбільш складних напрямків діяльності будь-якого навчального закладу. Їх спільна взаємодія виходить з різних систем цінностей, наприклад, якщо для вчителя важливо, як організована діяльність класу (навчальний процес, режим, забезпечення реалізації програми), то для батьків найбільш значним є те, як «вписується» у навчальний процес та у реалізацію програми їх дитина.

Визнання пріоритету сімейного виховання вимагає зовсім інших відносин сім'ї і школи. Новизна цих відносин визначається поняттями "співробітництво" і "взаємодія".

Співробітництво – це спілкування на "рівних", де нікому не належить привілей вказувати, контролювати, оцінювати.

Взаємодія являє собою спосіб організації спільної діяльності, яка здійснюється на підставі соціальної перцепції (сприйняття) і за допомогою спілкування.

Можна спробувати дати словесну характеристику сучасним батькам? Який же портрет можна створити про сучасних батьків? Отже, вони ані хороші, ані погані – вони просто відповідають своєму часу. Вони бояться виявитися поганими, некомпетентними вихователями, намагаються підкреслити свою байдужість до соціальних рамок і вимог щодо батьківства. Дуже багато батьків на сьогодні зайняті забезпеченням матеріального благополуччя сім'ї і зовсім мало часу у них залишається на спілкування зі своїми дітьми.

А з іншого боку можна відзначити і те, що сучасні батьки освічені, володіють широким доступом до науково-популярної інформації в галузі педагогіки і психології. Однак високий рівень загальної культури, ерудованість та інформованість батьків не є гарантією достатнього рівня їх педагогічної культури. Тут виникає суперечність між наявним у батьків обсягом інформації та недостатнім умінням ефективно використовувати її в практиці виховання власних дітей. Батьки відчувають труднощі у вихованні дітей, у виборі оптимальних виховних методів і прийомів, у застосуванні запозиченої із Інтернету та популярної літературної інформації безпосередньо на практиці. Сучасні умови діяльності школи висувають взаємодію з сім'єю на одне з провідних місць. На думку фахівців, спілкування педагогів і батьків повинно базуватися на принципах відкритості, взаєморозуміння та довіри. Батьки є основними замовниками школи, тому взаємодія педагогів з ними просто неможлива без урахування інтересів і запитів сім'ї. Саме з цієї причини багато навчальних закладів, зокрема, і наша школа сьогодні орієнтуються на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють врахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції. Нетрадиційні форми роботи з батьками – тобто нестандартні, особливі, оригінальні, що відрізняються від загальноприйнятих.

Взаємодія школи і сімей учнів за допомогою нетрадиційних форм є необхідною умовою для:

• привертання уваги батьків до проблеми виховання і навчання дітей шкільного віку з метою повноцінного і своєчасного розвитку дитини;

• цілеспрямованої освіти батьків з метою підвищення їх функціональної грамотності і здатності до повноправної співпраці з педагогами навчального закладу;

• формування активної позиції виховної ролі сім'ї.

Основний аспект плідної взаємодії педагога і батьків, на мою думку, будується на принципах довіри, діалогу, партнерства.

Психологія довіри. Батьки повинні бути впевнені в доброму ставленні до своєї дитини. Учителі, в свою чергу не повинні поспішати з оцінками в її розвитку. Педагог повинен демонструвати конкретні позитивні способи взаємодії з батьками. Інформація повинна бути динамічною. Мінімум раз на тиждень необхідно оновлювати матеріал на стенді для батьків.

Батьки повинні мати можливість у зручний для них час прийти до класу, бути присутніми на уроках, практикується в "Дні відкритих дверей", на прохання педагога, або за бажанням батьків.

Лінія взаємодії педагогів і батьків не залишається незмінною. Батьки і педагоги повинні мати можливість висловити один одному свої міркування про ті чи інші проблеми виховання (зборів-дебати, індивідуальне спілкування, зустрічі за інтересами в "Батьківському клубі").

Диференційований підхід. Взаємодія в малій групі батьків, що мають схожі проблеми домашнього виховання (наприклад, дитячу упертість, сором'язливість, капризи, неспокійний сон).

Реалізація нетрадиційних форм взаємодії з батьками здійснюється в декількох напрямках:

• Дні відкритих дверей.

• Робота сайту школи.

• Публікація.

• Співпраця зі ЗМІ.

• Анкетування.- Опитування.

• Бесіди.

• Тестування.

• Комплексні дослідження.

• Робота поштової скриньки.

• Батьківські збори. Консультації. Бесіди. Тренінги.

• Робота "Батьківського клубу".

• Майстер – класи.

• Безпосередня участь батьків в освітньому процесі.

• Участь батьків у проектно-пізнавальної діяльності дітей.

• Участь батьків у трудових, спортивних, культурно-дозвіллєвих заходах.

Найбільш продуктивні та цікаві форми роботи, як відзначають самі батьки це:

• Групові - збори у формі дебатів, ток-шоу, з включенням ігрових моментів, із запрошенням фахівців, "Батьківський клуб", майстер-класи для батьків, "Дні відкритих дверей";

• проведення масових форм взаємодії з родинами учнів - свята, змагання, дні театру, екскурсії тощо;

• організація проектної діяльності: педагог – діти – батьки;

• оформлення наочної педагогічної пропаганди, газета для батьків.

Традиційною формою роботи з батьками в будь-якому освітньому закладі є батьківські збори. Я завжди проводжу збори в нетрадиційних формах.

Збори як форма співпраці дають можливість батькам ближче пізнати зміст навчально-виховної роботи в школі, а педагоги дізнаються про особливості виховання у сім'ях наших дітей. Залучення батьків до життя навчального закладу створює ситуацію, в якій тата і мами розмірковують над проблемами виховання, їм доставляють задоволення спільні з дитиною виконані завдання, проведення дослідів, загальна командна перемога. Все це згуртовує родину, підвищує її педагогічну культуру.

Батьківські збори – це дієва форма спілкування вчителів з батьками. Саме на зборах у педагога є можливість організовано ознайомити батьків із завданнями, змістом, методами навчання і виховання учнів в умовах школи і сім'ї.

Вважаю, що збори, консультації для батьків важливо побудувати так, щоб вони не були формальними, а по можливості залучали батьків для вирішення проблем, розвивали дух плідної співпраці, так як сучасні батьки не захочуть слухати довгих і повчальних доповідей педагогів. Консультації повинні бути гранично чіткими, містити необхідний для батьків матеріал і проводитись не для "галочки", а для користі справи. Це значить, на батьківських зборах використовуються такі методи і прийоми, які активізують увагу втомлених батьків, сприяють легшому запам'ятовуванню суті бесід, створюють особливий настрій для доброзичливої, відвертої розмови.

«Батьківський клуб».

Це одна з цікавих форм роботи, яка має великий успіх у батьків учнів мого класу. Перш, ніж розпочати роботу в даній формі, були попередньо запущені «опитувальники» з переліком тем на вибір батьків. Потім складався план роботи з актуальних тем для батьків і готувався матеріал інформаційного та практичного характеру. Ось деякі з тем батьківського клубу: "Права дітей. Хто їх захистить", "Дозвілля сім'ї – як його проводити". Батьки під час таких зустрічей дізнаються нове для себе в плані виховання, навчання дітей, а також мають змогу обговорити деякі труднощі у спілкуванні з дітьми з даної теми один з одним. Також велике задоволення батьки отримують при виконанні якого – небудь практичного заняття, яке потім можуть застосувати разом з дитиною під час виконання якогось домашнього завдання.

Дні відкритих дверей (технологія організації).

Поява у батьків бажання розібратися, чим живе, чим займається дитина у школі, можна вважати переконливим доказом ефективності проведеної з ними роботи. Проаналізуємо найбільш поширені види проведення Днів відкритих дверей, що практикуються в нашій школі. Основний критерій аналізу – мета, поставлена колективом педагогів. Одна з них – ознайомлення батьків новоприбулих дітей зі школою, розкладом уроків, діяльністю учнів, вимогами до них. Характерно, що перший для батьків День відкритих дверей дає два протилежних ефекти: один заспокоює настільки, що майже знімає подальший інтерес до життєдіяльності дитини в школі («Там все так добре влаштовано, що немає про що турбуватися»). Інших, навпаки, спонукає цей інтерес ("Я і не думав(-ла), що з моєю дитиною стільки проблем").

Крім диференційованого підходу виникають вимоги до відбору діяльності для спостереження. Успішність будь-яких видів діяльності визначається тим, як діти оволоділи необхідними знаннями і вміннями. Важливо довести до свідомості батьків, що уроки допоможуть дитині досягти кращих результатів. Якщо ж об'єкт спостереження носить показовий, а не навчальний для батьків характер, то і вимоги до нього інші (тоді його слід віднести до розряду розваг). Участь батьків у дозвільних заходах також сприяє встановленню доброзичливих стосунків між дорослими і дітьми, створюють атмосферу свята, радості та взаєморозуміння.

Газета для батьків.

Ще одна нова форма взаємодії педагогів і батьків – батьківська газета. Випуском газети "Здоровий спосіб життя дітей у класі і вдома" мені хочеться надати новизну практиці взаємодії сім'ї та школи в напрямку "Фізичне виховання", забезпечення єдності фізичного виховання в закладі і вдома. Завдання, що сприяють реалізації даної мети: надання батькам кваліфікованої психолого-педагогічної, методичної допомоги з питань виховання, навчання, оздоровлення дітей шкільного віку; забезпечення своєчасної інформації про події, що відбуваються в школі та класі.

Я вирішила, що газета допоможе зробити цікавий сімейний досвід доступним для всіх бажаючих, а тих батьків, які не дуже цікавляться проблемами виховання та навчання своїх чад, тим або іншим способом втягне в спільну із вчителем та учнями роботу. І це вдається зробити. Групова батьківська газета є ефективним способом педагогічного інформування батьків про можливі заходи з дітьми вдома і в класі з проблеми зміцнення здоров'я учнів, розвитку їх рухової активності.

Перевага групової газети в тому, що вона строго орієнтована на конкретних батьків, враховує рівень їх освіти, запити, інтереси. А, головне, газета пише про наших дітей, їхні досягнення та їх проблеми. Газета читається батьками. Газета для батьків, серед інших досягнень, володіє ще однією незаперечною якістю – тут зовсім зникає елемент примусу, про який з тривогою говорять психологи, підкреслюючи, що саме він відштовхує батьків, заважає сприйняттю навіть цікавої і значимої інформації. Газету можна читати, можна побачити, а можна прочитати і застосувати в практиці виховання та навчання власної дитини.

Випуск газети – досить трудомістка робота, що вимагає певної підготовки, адже потрібно продумати саму форму, так як наша газета не традиційна, як з друкарні, а зроблена своїми руками. Працюючи над випуском газети, я прагнула виконати цю справу компетентно і якісно, і тому переконана, що газета хоч і не головна, але важлива форма взаємодії життя класу і батьків: вона - і спосіб педагогічного інформування сім'ї, і засіб розвитку творчих здібностей вчителя.

Проекти взаємодії класу і сім'ї.

В рамках акції "Берегиня", метою якої стало привернути увагу дітей і батьків до масштабної вирубки ялин у переддень новорічних свят. Паралельно проводилася робота з метою вирішення річного завдання: «Виховувати в учнів екологічну культуру поведінки через усвідомлення дітьми цінностей природи", а також звернути увагу батьків на мовленнєвий розвиток дітей, допомогти скласти дитині казку, проходила наступна робота:

- батьки разом з дітьми проявляли творчість і фантазію з виготовлення ялинок з покидькового матеріалу, які згодом могли стати прикрасою будинку;

- складали казки з дітьми "Екологічні казки", розвиваючи мову, уяву, фантазію;

- батьки разом з дітьми вигадували історії про новорічну ялинку, оформляли сімейну книгу;

- організація виставки книг у класі.

За підсумками проекту всі сім'ї, які взяли участь нагороджуються подяками від Діда Мороза та заохочувальними призами (для подальшої творчості: олівці, альбоми, фарби, крейда). Для учнів, батьків, та й особисто для мене це надає задоволення після проведеної акції.

Продовженням можуть стати подальші проекти з батьками в рамках тематичного тижня, наприклад, тема "Кімнатні рослини". Діти і батьки складають розповіді на цю тему, готують виставку малюнків, поробок дітей.

Отже, підсумовуючи все вище сказане, хочеться зауважити, що сьогодні можна говорити про позитивні результати взаємодії вчителя та сімей учнів, адже школа має досить високий рейтинг серед батьків, тому вони підтримують вчителя і відгукуються на його пропозиції і починання.

Вважаю, що всі вчителі сьогодні повинні знаходитися в режимі розвитку, а не функціонування; представляти собою мобільну систему, швидко реагувати на зміну соціального складу батьків (матері, сімейні пари, безробітні, дуже забезпечені, малозабезпечені тощо), їх освітні потреби і виховні запити. Залежно від цього, колеги повинні змінювати форми і напрямки роботи з батьками.

Список використаної літератури:

Арнаутова Е. П. Педагог і сім'я.– М.:Вид. Будинок "Карапуз", 2001

Горшеніна С. С., Самошкіна В. В., Черкасова Н.П. Система роботи навчального закладу з питань сімейного виховання.-2-е вид., стереотипне.-К.: Глобус,:Панорама, 2007

Давидова О. В., Богославець Л. Р., Майєр А. А. Робота з батьками в школі.– К: ТЦ Сфера, 2005 – (Додаток до журналу "Управління") Розглядаються інноваційні форми роботи з сім'єю в умовах відкритості школи і нової філософії.

Звєрєва О. Л. Батьківські збори: метод. посібник, -2-е вид. –К.: Айріс – прес, 2007

Метенова Н.М. "Дорослим про дітей".

Метенова Н.М. “Батьківські збори в школі».

Категорія: Батьки і школа | Додав: admin (21.12.2017)
Переглядів: 257 | Теги: школа, Батьки | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Управління школою
 • Нормативні документи
 • Безпека життєдіяльності
 • Ведення документації
 • Методична робота
 • Атестація працівників
 • Реформи в освіті
Компетентнісний підхід
Проведення уроків
 • Географія
 • Біологія
 • Природознавство
 • Українська мова
 • Математика
 • Історія