Головна » Статті » Батьки і школа

ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ БАТЬКІВ І ВЧИТЕЛІВ

Борисова Людмила Володимирівна,вчитель початкових класів

 

ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ БАТЬКІВ І ВЧИТЕЛІВ

«Педагогіка повинна стати наукою для всіх:

і для вчителів, і для батьків»

В.А. Сухомлинський

За тисячолітню історію людства склалися дві гілки виховання підростаючого покоління: сімейне і суспільне. Кожна з цих гілок, має свої специфічні можливості у формуванні особистості дитини. Їх виховні функції різні, але для всебічного розвитку дитини необхідно їх взаємодія. Навчальні заклади відіграють важливу роль у розвитку дитини. Тут вони здобувають освіту, набувають вміння взаємодіяти з іншими дітьми і дорослими, організовувати власну діяльність. Однак, наскільки ефективно дитина буде опановувати ці навички, залежить від ставлення сім'ї до навчального закладу.

Головна особливість сімейного виховання у створенні емоційного мікроклімату, завдяки якому у дитини формується ставлення до себе. Незаперечно, що саме приклад батьків, їх особисті якості багато в чому визначають результативність виховної функції сім'ї. Важливість сімейного виховання в процесі розвитку дітей визначається взаємодією сім'ї і закладу освіти.

Педагоги часто нарікають на те, що зараз батьків нічим не здивуєш. Однак практика показує, що деякі батьки не мають спеціальних знань в галузі виховання і прищеплення навичок здорового способу життя, відчувають труднощі у встановленні контактів з дітьми.

Але як показують проведені дослідження ставлення батьків до заходів залежить, перш за все, від постановки навчально-виховної роботи, від ініціативи адміністрації, від її причетності до вирішення питань педагогічної освіти батьків.

Зміст співпраці класного керівника з батьками включає три основних напрямки:

• психолого-педагогічна освіта батьків;

• залучення батьків до навчально-виховного процесу;

• участь сімей учнів в управлінні навчально-виховним процесом в школі.

Психолого-педагогічну освіту батьків можна організувати за допомогою наступних форм роботи:

• батьківські університети;

• конференції;

• індивідуальні та тематичні консультації;

• батьківські збори;

• тренінги.

Залучити батьків в навчально-виховний процес можна за допомогою таких форм діяльності:

• дні творчості дітей та їх батьків;

• відкриті уроки та позакласні заходи;

• допомога в організації та проведенні позакласних справ і зміцнення матеріально-технічної бази школи та класу;

• шефська допомога.

В даний час використовуються різноманітні методи і форми педагогічної освіти батьків, які вже є традиційними в цій області, так і новаторські, нетрадиційні.

До традиційних відносяться:

Бесіди проводяться як індивідуальні, так і групові. І в тому і в іншому випадку чітко визначається мета: що необхідно з'ясувати, чим можемо допомогти. Зміст бесіди лаконічний, значущий для батьків, підноситься таким чином, щоб спонукати співрозмовників до висловлення. Педагог повинен уміти не тільки говорити, а й слухати батьків, виражати свою зацікавленість, доброзичливість.

Консультації. Метою консультації є засвоєння батьками певних знань, умінь; допомога їм у вирішенні проблемних питань.

Батьки, особливо молоді, мають потребу в придбанні практичних навичок виховання дітей. Їх доцільно запрошувати на семінари-практикуми. Ця форма роботи дає можливість розповісти про способи і прийоми навчання і показати їх: як читати книгу, розглядати ілюстрації, розмовляти про прочитане, як готувати руку дитини до письма.

Класні збори проводяться раз в 2-3 місяці. На обговорення виносять 2-3 питання (одне питання готує вчитель, по іншим можна запропонувати виступити батькам або комусь із фахівців). Щорічно одні збори доцільно присвячувати обговоренню сімейного досвіду виховання дітей. Вибирається тема, злободенна для даної групи, наприклад, «Чому наші діти не люблять працювати?», «Як виховати у дітей інтерес до книги», «Телевізор - друг чи ворог у вихованні дітей?».

Батьківські конференції. Основна мета конференції - обмін досвідом сімейного виховання. Батьки заздалегідь готують повідомлення, педагог при необхідності надає допомогу у виборі теми, оформленні виступу. На конференції може виступити фахівець. Його виступ дається для створення проблемної ситуації, щоб викликати обговорення, а якщо вийде, то й дискусію. Важливо визначити актуальну тему конференції. Завершити конференцію можна спільним концертом дітей.

Практикум - це форма вироблення у батьків педагогічних умінь по вихованню дітей, ефективного вирішення виникаючих педагогічних ситуацій, своєрідне тренування педагогічного мислення батьків-вихователів. В ході педагогічного практикуму вчитель пропонує знайти вихід з будь-якої конфліктної ситуації, яка може скластися у взаєминах батьків і дітей, батьків і школи, пояснити свою позицію в тій чи іншій ситуації.

Відкриті уроки зазвичай організовуються з метою ознайомлення батьків з новими програмами з предмета, методикою викладання, вимогами вчителя. Найбільш часто відкриті уроки практикуються в початковій школі. Необхідно хоча б один-два рази на півріччя давати можливість батькам бути присутніми на відкритому уроці. Це дозволить уникнути багатьох конфліктів, викликаних незнанням і нерозумінням батьками всієї складності та специфіки навчальної діяльності в сучасній школі.

День відкритих дверей проводиться у зручний для батьків час. У цей день педагоги проводять уроки в нетрадиційній формі, прагнучи показати свою майстерність, розкрити здібності дітей.

Однією з форм взаємодії сім'ї і школи є щоденник учня. Це письмова форма інформування батьків про успіхи їхніх дітей.

Іноді навіть телефонну розмову можна вважати досить ефективною формою спілкування з батьками, якщо немає можливості особистої зустрічі.

Однією з форм співпраці класного керівника з групою найбільш досвідчених, ініціативних батьків є класний батьківський комітет. Він спільно з класним керівником і під його керівництвом планує, готує і проводить всю спільну роботу з педагогічної освіти, встановлює контакти з батьками, надає допомогу у вихованні дітей класу, організовує спільні дозвільні заходи, аналізує, оцінює і підводить підсумки співпраці школи і сім'ї.

Батьківські комітети, відвідування сімей, спільні творчі справи, свята. екскурсії, виходи на природу.

В останні роки в педагогічному лексиконі все частіше став використовуватися термін «інновація». Цей термін означає «нововведення». Хочеться зупинитися більш докладно на деяких інноваційних формах роботи з батьками.

Педагогічна дискусія (диспут) - одна з найбільш цікавих форм підвищення педагогічної культури. Відмінна особливість диспуту полягає в тому, що він дозволяє залучити всіх присутніх в обговорення поставлених проблем, сприяє виробленню вміння всебічно аналізувати факти і явища, спираючись на набуті навички та накопичений досвід. Найвідповідальніша частина диспуту - ведення суперечки. Звичайно, не всі батьки можуть підтримати суперечку, тому ця форма роботи з батьками організовується рідко.

Рольові ігри - форма колективної творчої діяльності з вивчення рівня сформованості педагогічних умінь учасників. Зразковими темами рольових ігор з батьками можуть бути такі: «Ранок у вашому домі», «Дитина прийшла зі школи», «Сімейна рада» та ін. Останнім часом досить ефективною формою роботи по формуванню культури бути батьком стали батьківські тренінги. Це активна форма роботи з тими батьками, які усвідомлюють проблемні ситуації в родині, хочуть змінити свою взаємодію з власною дитиною, зробити її більш відкритою і довірливою і розуміють необхідність придбання нових знань і умінь у вихованні дитини. Батьківський тренінг проводиться, як правило, психологом школи. За результатом тренінгу психолог проводить співбесіду з класним керівником і дає йому рекомендації по організації взаємодії з кожною дитиною і з кожною родиною, яка брала участь у тренінгу. Крім тренінгів з учнями та їх батьками, хорошою формою освіти батьків є батьківський ринг. Це одна з дискусійних форм спілкування батьків і формування батьківського колективу. Батьківський ринг проводиться з тією метою, щоб багато батьків могли впевнитися у правоті своїх методів виховання або провести ревізію свого педагогічного арсеналу, задуматися над тим, що в вихованні своєї дитини вони роблять правильно, а що не зовсім так.

Корисність таких зустрічей батьків полягає ще і в тому, що вони дозволяють зняти всякі закулісні розмови серед батьків з питань організації навчального простору їхніх дітей, змісту навчально-виховного процесу.

Теми батьківських рингів можуть бути найрізноманітнішими. Можна запропонувати, наприклад, такі:

• Чи можна наказувати дитину?

• Що робити, якщо тато не цікавиться вихованням власної дитини?

• Спокуси і шляхи їх подолання.

• «За і проти» шкільної форми.

• Труднощі шкільного уроку. У чому вони полягають?

Батьківські читання - дуже цікава форма роботи з батьками, яка дає можливість батькам не тільки слухати лекції педагогів, а й вивчати літературу з проблеми та брати участь в її обговоренні. Батьки читають книги, а потім використовують рекомендовану літературу в батьківських читаннях. Особливістю батьківських читань є те, що, аналізуючи книгу, батьки повинні викласти власне розуміння питання і зміну підходів до його рішення після прочитання книги.

Сімейні клуби. На відміну від батьківських зборів, в основі яких лежить повчально-навчальна форма спілкування, клуб будує відносини з родиною на принципах добровільності, особистої зацікавленості. У такому клубі людей об'єднує спільна проблема і спільні пошуки оптимальних форм допомоги дитині. Тематика зустрічей пропонується батьками.

З огляду на зайнятість батьків, використовуються і такі нетрадиційні форми спілкування з родиною, як «Батьківська пошта» та «Телефон довіри». Кожен член сім'ї має можливість у короткій записці висловити сумніви з приводу методів виховання своєї дитини, звернутися за допомогою до конкретного фахівця.

Співпраця психолога, педагога і сім'ї допомагає не тільки виявити проблему, що стала причиною складних взаємин батьків з дитиною, а й показати можливості її рішення. При цьому необхідно прагнути до встановлення рівноправних відносин між педагогом-психологом, вихователем і батьками.

Вечори запитань і відповідей являють собою концентровану педагогічну інформацію з найрізноманітніших питань, які найчастіше носять дискусійний характер, і відповіді на них нерідко переходять в гаряче, зацікавлене обговорення. Роль вечорів питань і відповідей в озброєнні батьків педагогічними знаннями полягає не тільки в самих відповідях, що само по собі дуже важливо, але також і в формі проведення цих вечорів. Вони повинні проходити як невимушене, рівноправне спілкування батьків і педагогів, як уроки педагогічних роздумів.

Зустрічі за «круглим столом». Розширюють виховний кругозір не тільки батьків, але і самих педагогів. Теми зустрічі можуть бути різними. Бесіду слід починати активістам-батькам, потім в неї повинні включитися психолог, лікар, дефектолог, педагоги, соціальний педагог, інші батьки. Можна запропонувати для обговорення різні ситуації з сімейного життя, проблеми, що виникають при вихованні дітей в різних типах сімей, що ще більше активізує учасників зустрічей. У цій формі роботи позитивним є те,
що практично жоден з батьків не залишається осторонь, майже кожен бере активну участь, ділячись цікавими спостереженнями, висловлюючи слушні поради. Узагальнити і закінчити зустріч може психолог або соціальний педагог. Участь батьків в Інтернет-форумах і бліц-опитуваннях. Завданням вчителя є інформування батьків про час і тематику опитувань і форумів. Батьки, які мають вихід в інтернет, із задоволенням беруть участь в цій діяльності. Таким чином, взаємодію навчального закладу з сім'єю можна здійснювати по-різному. Важливо тільки уникати формалізму.

Організація спільного дозвілля. Батьки - часті гості і на позакласних заходах. Це і спортивні змагання «Тато, мама, я - спортивна сім'я» та «Вогники», присвячені Міжнародному жіночому дню 8 Березня, і вечори «Зустріч з професією», і концерти художньої самодіяльності. Все це дозволяє краще пізнати своїх дітей батькам, відкрити для себе ще не відомі сторони їх інтересів, захоплень, таланту. Форми дозвілля: спільні свята, підготовка концертів, вистав: перегляд, обговорення фільмів і вистав; змагання, конкурси, КВК; домашні клуби вихідного дня; гуртки, організовані батьками. Крім того, навіть не систематичні, а поодинокі колективні справи класу, що проводяться спільно з батьками, мають величезний виховний ефект. Можливо, наприклад, проведення вечора-зустрічі «Світ захоплень нашої сім'ї», на якому демонструються вироби, сувеніри - все те, чим сім'я займається у вільний час.

 

Необхідність і важливість взаємодії школи та сім'ї очевидні. Успішність досягнень дитини залежить від того, хто і як впливає на його розвиток. Багато часу дитина проводить у школі і вдома, тому важливо, щоб взаємодія педагогів і батьків не суперечили один одному, а позитивно і активно сприймалися дитиною. Це можна здійснити, якщо педагоги та батьки стануть однодумцями, зацікавлено і погоджено будуть вирішувати проблеми виховання.

ЛІТЕРАТУРА

1. Боритко Н.М. Система роботи класного керівника / Н.М. Боритко // Довідник класного керівника. - 2008. - с. 13-29.

2. Виховна робота з учнями поза школою / Під ред. Л. М. Ніколаєвої. - М .: Педагогіка, 1981.

3. Іванов А.В. Сучасний підхід до змісту діяльності класного керівника і розвитку його педагогічної культури / А.В. Іванов. - М .: ЦГЛ, 2005. - 224с

4. Мудрість виховання: Книга для батьків / Упоряд. Б. М. Бім-Бад і ін. - М., 1987.

5. Макаренко А.С. Книга для батьків // Соч .: в 7 т. - М., 1957. - Т. 4.

6. Сухомлинський В.А. Потреба людини в людині / В.А. Сухомлинський. - М.: Радянська Росія, 1981. - 93с.

7. www.openclass.ru

Категорія: Батьки і школа | Додав: admin (20.12.2017)
Переглядів: 204 | Теги: ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ БАТЬКІВ | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Управління школою
 • Нормативні документи
 • Безпека життєдіяльності
 • Ведення документації
 • Методична робота
 • Атестація працівників
 • Реформи в освіті
Компетентнісний підхід
Проведення уроків
 • Географія
 • Біологія
 • Природознавство
 • Українська мова
 • Математика
 • Історія