Головна » Статті » Батьки і школа

ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ РОБОТИ З БАТЬКАМИ У КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

А.В. Танцюра

Вчитель початкових класів,

 

ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ РОБОТИ З БАТЬКАМИ У КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

. Один із ключових компонентів концепції Нової української школи є педагогіка партнерства – педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками. В основі педагогіки партнерства – спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками.

Тому робота педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу, має спрямовуватися на активне залучення сім’ї до освітнього процесу, на гуманізацію стосунків між членами родини та педагогами школи.

Педагогізація батьківської громадськості в умовах навчального закладу має набувати інтерактивного характеру.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Провівши анкетування та опитування серед батьків учнів Малосмілянської школи та детально ознайомившись з концепцією Нової української школи. Виявилось близько 60% батьків розуміють усю відповідальність за навчання і виховання своїх дітей, 20% сходяться на думці про те, що виховувати дитину повинна сім’я, школа, суспільство. І на превеликий жаль 20% батьків знімають із себе відповідальність за виховання своїх дітей, вважаючи своїм завданням забезпечити матеріальний добробут дитини (одягнути та нагодувати), а про духовність нехай попіклується школа. Тому потрібно прикласти багато зусиль, щоб залучити до плідної співпраці батьків, проводити різноманітну роботу серед батьківської громадськості, при цьому використовувати різні форми і методи спілкування з ними.

. Висвітлення теоретичних основ інтерактивних форм роботи з батьками учнів школи в умовах реалізації концепції Нової української школи.

Пропаганда педагогічних знань з метою підвищення педагогічної освіти батьків, організація та проведення заходів, спрямованих на опанування батьками педагогічних знань, – це головні завдання сучасних закладів освіти у роботі з батьками.

Виклад основного матеріалу. Організація роботи з батьками в школі багатоаспектна і має значні педагогічні можливості. Успіх в організації роботи з батьками великою мірою залежить від особистості й авторитету педагога, його професійності, високих моральних, людських якостей, вміння спілкуватись з батьками, з колегами, з дітьми. Особливе місце в цьому процесі посідає класний керівник який є першим, хто встановлює контакт із сім’єю учня і чия компетентність стає обличчям навчального закладу.

Під час виховного процесу педагоги і батьки традиційно перебувають у різних ситуаціях, хоча відомо: для того, щоб допомогти учневі, необхідно забезпечити єдність дій школи і сім’ї. Адже сім’я, як єдиний організм з притаманним йому мікрокліматом, має винятково важливий вплив на дитину.

Сьогодні в Україні батьківська освіта стає необхідною і набуває практики в нашому суспільстві, а це кардинально змінює вимоги до змісту, форм і методів сучасних закладів освіти.

У роботі з сучасними батьками більшість традиційних форм педагогічної просвіти (лекції, доповіді, загальні консультації тощо) є малоефективними.

У сучасних умовах координацію виховних дій сім’ї покладено на начальний заклад і від того, як організована і реалізована робота з батьками учнів, значною мірою залежить успішність процесу навчання і виховання дітей. Важливим завданням є широке залучення батьків, усіх дорослих членів сім’ї до співпраці з педагогічним колективом, до активної участі в житті школи, класу.

Кожна дитина неповторна, наділена від природи унікальними здібностями, талантами та можливостями. Місія Нової школи – допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти і можливості кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і батьками.

Як школі й батькам працювати разом розвиваючи партнерство?

Є два суттєві шляхи успішної співпраці:

1. Постійне, чітке, двостороннє спілкування.

2. Різні способи залучення батьків до освітнього процесу.

Пропоную детальніше розібрати шляхи співпраці з батьками. Одним з найпоширеніших є спілкування, яке в свою чергу може бути:

– формальне й неформальне спілкування;

– спілкування з окремими батьками і з групою батьків.

Формальне та неформальне спілкування відбувається при особистій зустрічі з батьками, але в наш час комп’ютерних технологій це може відбуватися за допомогою інших засобів :

– телефонних дзвінків або смс;

– написання листів електронною поштою;

– спілкування у соціальних мережах тощо.

Як класний керівник 2 класу, вважаю ці засоби спілкування дуже зручними і ефективними. Свою роботу з батьками побудувала таким чином: всі важливі і термінові події сповіщаю за допомогою смс повідомлень, із життям класу та своїх дітей під час перебування їх в школі, мають змогу ознайомитись у соціальній мережі, де я систематично розміщую фото повідомлення. На прикладі своєї співпраці з батьками, можу сказати, що вони дуже задоволені таким спілкуванням і завжди є активними учасниками освітнього процесу.

Основну роботу з батьками школа проводить через батьківські об’єднання, які мають різні назви –батьківські комітети, лекторії, клуби, батьківський всеобуч. Кожен з них має свій план, положення, напрями діяльності.

Найбільш доцільною формою педагогічного всеобучу батьків вважається позакласна, за якої педагог відходить від традиційного монологу (лекції, бесіди), поєднує індивідуальну роботу з групами батьків, педагогічне спілкування з окремими членами сім’ї, широко залучає психолого-педагогічне консультування членів сімей з питань навчання і виховання дітей, тестування й анкетування батьків і дітей, тренінгів, практикумів, рольових ігор тощо, спрямованих на встановлення в сім’ях міцних морально-етичних зв’язків між дорослими і дітьми, атмосфери взаєморозуміння, співробітництва, емоційної співпричетності один до одного.

Існує велике розмаїття організаційних форм педагогічного всеобучу батьків у сучасному освітньому закладі. Доцільно виділити такі:

– колективні: лекції, конференції (з обміну досвіду родинного виховання, з обговорення педагогічної літератури, періодичної преси з питань сімейного виховання), диспути, дискусії, “круглі столи”, вечори запитань і відповідей, дні взаємних претензій, дні відкритих дверей, кінолекторії, інформаційні стенди;

– індивідуальні та групові: консультації з проблем родинно-сімейного виховання, бесіди, відвідування сімей, листування, індивідуальні дні, зустрічі з батьками; педагогічні доручення батькам;

– диференційовані: вечори сімейних традицій; виставки (“Світ захоплень нашої сім’ї, “Кулінарні вироби членів сім’ї”) декоративно-прикладної творчості, родинних альбомів, колекцій; випуск тематичних газет (“Дозвілля родини”, “Говорять професії батьків”, “Моя сім’я”, “Спорт у родині”); конкурси, зустрічі поколінь, дискусійні клуби, відкриті уроки, проблемні мости тощо.

Однією з найпоширенішою та найефективнішою формою спілкування з батьками є батьківські збори, де батьки є не пасивними слухачами, а активними учасниками розмови. На батьківських зборах можна застосовувати різні інтерактивні методи: робота в міні-групах, дискусії, ділові, ролеві, імітаційні ігри та ін.

Для того, щоб застосування активних методів було ефективним, слід врахувати деякі умови: необхідно забезпечити комфортність для учасників. Не слід оцінювати правильність або неправильність батьківських думок та установок. Особливо слід відмічати цінність інформації, отриманої від батьків, виявляти інтерес до їх думки, висловлювати їм вдячність за участь.

Що ж таке інтерактивна форма роботи з батьками? Це одна з форм організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету — створити комфортні умови спілкування та навчання батьків, за яких кожен учасник відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність, є рівноправним, рівнозначним суб'єк­том.

Варто зазначити, що організація інтерактивного навчання батьків передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації.

Доцільно наголосити, що досить продуктивною інтерактивною формою роботи з батьками є робота в групах.

Як класний керівник, бід час проведення батьківських зборів намагаюся використовувати різні, методи, вправи, форми роботи, тощо. Наприклад, на батьківських зборах «Важливість спілкування у родині», я на початку зборів за допомогою різнокольорових квіток поділила батьків на групи. Для того щоб робота була цікавою, продуктивною і досягла поставленої мети я використовувала:

Вправу: «Букет»

Гру-практикум «Долонька дитини»

Метод «Сувої», під час якого складалися правила для батьків

Вправа «Не закінчене речення»: «Я хочу, щоб мій син (моя донька) стали …… були. …. Для цього я…….»

Анкетування.

Тому для того щоб спілкування з батьками приносило певний результат, пропоную використовувати в школі такі форми інтерактивної роботи з батьками як:

«Діалог»

Суть його полягає в спільному пошуку групами узгодженого рішення. Це знаходить своє відображення у кінцевому тексті, переліку ознак, схемі тощо. Діалог виключає протистояння, критику позиції тієї чи іншої групи. Всю увагу зосереджено на сильних моментах у позиції інших.

Створюється 5 – 6 робочих груп і група експертів. Робочі групи отримують 5 – 10 хвилин для виконання завдання. Група експертів складає свій варіант виконання завдання, стежить за роботою груп і контролює час. По завершенні роботи представники від кожної робочої групи на дошці або на аркушах паперу роблять підсумковий запис. Потім, по черзі, надається слово одному доповідачеві від кожної групи. Експерти фіксують спільні погляди, а на завершення пропонують узагальнену відповідь на завдання. Групи обговорюють і доповнюють її. Занотовується кінцевий варіант.

«Синтез думок»

Дуже схожий за метою та початковою фазою на попередній варіант групової роботи. Але після об'єднання в групи і виконання завдання учасники не роблять записів на дошці, а передають свій варіант іншим групам, які доповнюють його своїми думками, підкреслюють те, з чим не погоджуються. Опрацьовані резуль­тати передаються експертам, які знову ж таки зіставляють написане з власним варіантом, роблять загальний звіт, який обговорює весь колектив.

«Спільний проект»

Має таку саму мету та об'єднання в групи, що й діалог. Але завдання, які отримують групи, різного змісту та висвітлюють проблему з різних сторін. По завершенні роботи кожна група звітує і записує на дошці певні положення. В результаті з відповідей представників груп складається спільний проект, який рецензується та доповнюється групою експертів.

«Коло ідей»

Метою «Кола ідей» є вирішення гострих суперечливих питань, створення списку ідей та залучення всіх учасників до обговорення поставленого питання. Технологія застосовується, коли всі групи мають виконувати одне і те саме завдання, яке складається з кількох питань (позицій), які групи представляють по черзі.

Коли малі групи завершують виконувати завдання і готові подати інформацію, кожна з них по черзі озвучує лише один аспект проблеми, що обговорювалась. Продовжуючи по колу, вчитель (психолог) запитує всі групи по черзі, поки не вичерпаються ідеї. Це дасть можливість кожній групі розповісти про результати своєї роботи, уникаючи ситуації, коли перша група, що виступає, подає всю інформацію.

«Акваріум»

Варіант навчання, що є формою діяльності учасників у малих групах, ефективний для розвитку навичок спілкування, вдосконалення вміння дискутувати та аргументувати свою думку. Може бути запропонований тільки за умови, якщо учасники вже мають добрі навички роботи в групах.

Варто зазначити, що до інтерактивних форм роботи з батьками також можна віднести: батьківські тренінги, ринги, читання, вечори, родинні свята, фестивалі тощо.

Батьківські тренінги

Батьківські тренінги – це досить ефективна активна форма роботи з батьками, які усвідомлюють наявні проблеми родини, прагнуть змінити стиль взаємодії, зробити її більш відкритою і розуміють необхідність набуття нових знань і вмінь у вихованні власної дитини.

Величезне значення мають тренінги для батьків, що тільки-но почали набувати досвіду у вихованні дитини.

Бажано, щоб у батьківських тренінгах брали участь обоє батьків. Від цього ефективність тренінгу підвищуєть­ся і результати не змусять на себе чекати.

Батьківські тренінги будуть результативними за умови активності та регулярності. Тренінг проводиться з групою у складі 12 – 15 осіб. Щоб тренінг мав кінцевий позитивний результат, він повинен містити п'ять – вісім занять. Зазвичай він проводиться шкільним психологом або вчителем, який володіє тренінговою методикою.

Пропоную використовувати у практиці роботи з батьками програму педагогічного тренінгу для батьків «Культура взаємин батьків і дітей» (автор І.Л. Сіданич – старший викладач кафедри теорії та методики початкової освіти Київського міського педагогічного універ­ситету імені Б.Д. Грінченка).

Батьківські вечори

Батьківські вечори – форма роботи, що чудово згуртовує батьківський колектив. Проводяться у класі 2 – 3 рази на рік без присутності дітей. Батьківський вечір – це свято спілкування з батьками друга своєї дитини, свято спогадів про дитинство й дитинство власної дитини, пошук відповідей на запитання, які перед батьками ставлять життя і власна дитина. Теми можуть бути найрізноманітнішими. Головне – вони повинні вчити слухати та чути одне одного, самого себе, свій внутрішній голос. Форми вечорів дозволяють не тільки висловлювати свою думку про запропоновані теми, а й почути щось корисне для себе у розумінні інших батьків, узяти на озброєння у свій виховний арсенал щось нове, цікаве.

Батьківські читання

Батьківські читання – форма роботи з батьками, що дає можливість батькам не тільки слухати лекції педагогів, але й вивчати літературу з проблеми та брати участь у її обговоренні. Батьківські читання можна організувати в такому порядку: на перших зборах на початку навчального року батьки визначають питання педагогіки та психології, які їх найбільше хвилюють. Учитель збирає інформацію й аналізує її. За допомогою шкільного бібліотекара та інших фахівців підбирають книги, а потім отримані з них відомості використовують на батьківських читаннях. Особливістю батьківських читань є те, що, аналізуючи книгу, батьки повинні викласти власне розуміння питання та зміну підходів до його вирішення після прочитання книги.

Батьківські ринги

Батьківський ринг – одна із дискусійних форм спілкування батьків і формування батьківського колективу. Батьківський ринг готується у вигляді відповідей на запитання з педагогічних проблем. Запитання обирають самі батьки. На одне запитання відповідають дві родини. У них можуть бути різні погляди, різні думки. Інша частина аудиторії

в полеміку не вступає, а лише підтримує думку батьків оплесками. експертами у батьківських рингах виступають учні класу, визначаючи, яка родина у відповідях на запитання була найбільш близькою до їх правильного трактування.

Останнє слово в ході рингу залишається за фахівцями, запрошеними для участі в зустрічі, або за класним керівником, який може навести вагомі докази з життя класного колективу на захист певної позиції.

Корисність таких зустрічей полягає ще й у тому, що вони дозволяють припинити будь-які приватні суперечки між батьками з питань організації освітнього простору їхніх дітей, змісту навчального й виховного процесу.

Батьківські ринги набувають широкого впровадження в практику роботи навчальних закладів України.

Висновки.

Хочеться відзначити, що виховання і розвиток дитини не можливий без участі батьків, а щоб педагог міг на них покластися в наданні будь-якої необхідної допомоги і вони були зацікавлені в освітньому процесі, необхідно переконати їх у тому, що розуміння своїх дітей є найблагороднішим і цікавим справою, адже діти вчяться на прикладі своїх батьків.

У висновку хотілося б ще раз відзначити, що сім'я і школа - дві важливі складові соціального розвитку дитини і, звичайно ж, без батьківського нагляду процес виховання і формування особистісних якостей дитини неможливий або, принаймні, недостатній. Взаємодія батьків і школи - це тривалий процес, довга і копітка праця, що вимагає терплячого, неухильного дотримання обраної мети. Я не зупиняюсь на досягнутому, продовжую шукати нові шляхи співпраці з батьками. Адже у нас одна мета - виховувати майбутніх творців життя. Хочеться вірити, що наші діти, коли виростуть, будуть любити і оберігати своїх близьких.

Список літератури:

Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: порадник для вчителя» Під заг. ред. Бібік Н.М.— К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. — 206 с. [1, 135]

Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: порадник для вчителя» Під заг. ред. Бібік Н.М.— К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. — 206 с. [2, 136]

Журнал «Класному керівнику. усе для роботи» № 8 (56) серпень 2013 р. [3, 17]

Журнал «Класному керівнику. усе для роботи» № 3 (39) березень 2012 р. [4, 54-55]

Категорія: Батьки і школа | Додав: admin (21.12.2017)
Переглядів: 446 | Теги: ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ РОБОТИ З БАТЬКАМ | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Управління школою
 • Нормативні документи
 • Безпека життєдіяльності
 • Ведення документації
 • Методична робота
 • Атестація працівників
 • Реформи в освіті
Компетентнісний підхід
Проведення уроків
 • Географія
 • Біологія
 • Природознавство
 • Українська мова
 • Математика
 • Історія