Головна » Статті » Батьки і школа

ТРЕНІНГИ РОЗВИТКУ БАТЬКІВСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Шевченко Галина Федорівна

Заступник директора з виховної роботи

 

ТРЕНІНГИ РОЗВИТКУ БАТЬКІВСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Родина та школа - природні союзники, дві могутні сили виховання. При правильно налагодженій їх взаємодії батьки виступають помічниками вчителів, а вчителі - помічниками батьків у вихованні дітей і молоді.

Із сім’ї протоптується стежка до школи, і вже тоді - на життєву дорогу ведуть дітей два розуми , два досвіди, здобуті у сім’ї та у школі.

Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки й вчителі повинні стати партнерами, активними співучасниками великого творчого процесу виховання особистості.

Родина має бути основою держави, це найважливіша спільнота, це універсальна академія, де не лише загартовується тіло, а й формується духовний ідеал. Тому, саме школі потрібно підіймати духовність та міцність родини, здійснювати педагогічну освіченість сім’ї. Сучасна школа виспупає провідною ланкою в системі виховання особистості. Вона повинна охопити всі сторони навчально - виховної роботи, всі форми діяльності педагогічного, учнівського та батьківського колективів, знайти свій вияв у змісті, формах навчання і виховання, у правилах поведінки школярів, у стилі життя школи, її традиціях. В основі роботи школи має бути також навчання сім’ї основ психолого - педагогічних знань, поширення передового досвіду виховання, підвищення педагогічної культури батьків. )[2,29]

Головна роль у процесі виховання належить класному керівнику, його творчості, професійній майстерності. Система роботи класного керівника передбачає не тільки роботу з учнівським колективом. Запорукою його успіху у вихованні особистості є тісна співпраця з сім’єю.

Зміст роботи класного керівника з батьками включає три основні напрямки, які пов’язані у систему форм і видів роботи:

 • підвищення рівня психолого - педагогічних знань;
 • залучення батьків до навчально - виховної діяльності;
 • участь батьків в управлінні школою.

Тому , увага класного керівника у роботі з батьками має бути направлена на реалізацію основних завдань:

 • Налагодження тісного зв’язку з батьками.
 • Активізація роботи батьківської ради , щодо роз’яснення законодавства

України з питань освіти.

 • Аналіз стану навчальних досягнень учнів, виявлення причин байдужого

ставлення до виховання власних дітей.

 • Пропаганда педагогічних знань, що зумовлює педагогічну грамотність

батьків.

 • Допомога батькам в оволодінні системою вмінь, необхідних для організації діяльності вдома.
 • Впровадження форм роботи з сім’єю, що сприяли б гуманізації взаємовідносин «педагог - батьки».

Досягти позитивних результатів в роботі з батьками класний керівник може лише при умові ефективного використання нетрадиційних форм організації педагогічної освіти батьків. На мою думку, тренінг – одна з нетрадиційних форм роботи , це захоплюючий процес , що дає можливість вивчити та розширити рівень комунікативних можливостей батьків та уявлень про себе і про дитину; зміцнити позитивні якості учасників, розуміння інших людей, налагодити співробітництво - «батьки – батьки», « педагог - батько» , «школа – сім’я ».

Психолого - педагогічними умовами тренінгу є:

1)кожна людина - індивідуальність, яка має позитивний досвід вирішення проблем, вміє знаходити вихід з ситуації.

2)людина може критично сприймати інформацію, спираючись на власний життєвий досвід.

3)батьки не завжди володіють інформацією стосовно батьківсько-дитячих стосунків.

4)батьківський досвід досить обмежений і потребує постійного збагачення. Тренінги можуть включати елементи різних форм та методів роботи: міні -лекції, інформаційні повідомлення, роботи в групах, рольові ігри,консультпункти . )[3,14]

Заняття 1

Мистецтво бути батьками

Мета: підвищення рівня інформованості батьків з питань компетентного батьківства, сприяти вивченню рис вдачі дітей, усвідомлення учасниками відповідального ставлення до виконання батьківських обов’язків.

Завдання:

 • Дізнатися про відносини між батьками і дітьми;
 • проаналізувати стилі батьківської поведінки стосовно дітей та їх вплив на процес формування особистості дитини;
 • розглянути роль батьківства в житті людини;
 • виробити стратегії партнерської взаємодії батьків та вчителів.

 

Хід заняття:

 1. Вступне слово тренера (5хв)

1.Ведучий вітає учасників , повідомляє про основні питання , які будуть розглянуті на занятті:

- позитивне і негативне у вихованні дитини;

- виконання батьківських обов’язків.

«Перші учителі дитини - родичі. Щаслива ж та дитина , що чує і бачить тільки добре, гарне від своїх батьків, а яка нещаслива та, що того добра не має…» (Іван Бажанський )

Виховання, дітей в сім’ї здійснюється найбільш успішно, якщо між школою, її учителями і батьками існує тісний контакт.

Батьки володіють більшими можливостями для того, щоб правильно виховувати своїх дітей. Але ці можливості в сім’ї не завжди вдало реалізуються.

Батьки насамперед повинні добре знати своїх дітей, їх позитивні та негативні сторони, вміти навчати свою дитину. Основний шлях вивчення дітей в сім’ї – це постійний нагляд, спостереження за поведінкою вдома, в колі друзів, відношенням до навчання, активності в житті класу, школи. Зустрічаються часто такі батьки, які концентрують свою увагу або на недоліках дітей, або говорять дитині тільки про її успіхи. Такий підхід до виховання є згубним і залишає значний відбиток на подальшому житті дитини, у формуванні рис характеру, у ставленні до однолітків і, взагалі, до людини в цілому . Як потрібно виховувати ми спробуємо з’ясувати , отримавши корисну інформацію з педагогіки та поділившись власним досвідом .

2.Емоційне настроювання. Вправа „Знайомство”(15 хв)

Мета: познайомити учасників, сприяти згуртуванню батьків класу, створити добрий настрій, настроїти учасників на співпрацю

Учасники по черзі називають своє прізвище та ім’я, історію свого імені,професію та закінчують фразу : «Коли я була маленькою (им) , я мріяла (в) бути….

Запитання для обговорення:

- Які ваші враження від даного знайомства?

3.Прийняття правил роботи « Статут» (10 хв)

Мета: розробити правила роботи групи, створити добрий настрій.

Ведучий звертається до учасників з питанням : - Що означає слово «Правила»?

Після відповідей підсумовує, правила - це певні норми поведінки, які потрібні в житті для того щоб можна було порозумітися, виконати спільну роботу, досягти мети.

Ведучий пропонує учасникам розробити правила роботи групи (записують на плакаті), які потрібні для роботи під час проведення заняття, щоб робота була плідною.( додаток 1)

4. Визначення очікувань . Вправа «Чарівне дерево» (10 хв)

Мета: усвідомлення учасниками власних цілей щодо даного заняття.

Тренер пропонує учасникам написати на клейких папірцях, вирізаних у формі квіточок , свої очікування від заняття. Після цього кожен учасник зачитує свої очікування і приклеює стікер на плакат„Чарівне дерево”, закріплений на дошці.

Запитання для обговорення:

- Про що можна сказати дивлячись на плакат?

5. Вправа «Полюбляє – не полюбляє»(10 хв)

Мета: навчитися бачити позитивне і негативне у власному житті, житті своєї дитини.

На аркуші , розділеному навпіл учасники з одного боку записують те, що люблять у собі, своїх дітях, в природі , в житті, з другого – те, що не люблять.

Зачитують і обговорюють написане.

Висновки: Давно помічено , що для того, щоб навчитися розуміти інших, слід пізнати себе і оцінити самого себе. Самооцінка є основою власної долі.

6. Вправа « Я горджуся тим , що моя дитина…» ( 10 хв)

Мета: вміння оцінювати вчинки та поведінку дітей.

Учасники називають 5 позитивних рис вдачі своєї дитини.

Висновки: Щира розмова допомогла нам подивитися збоку на дітей, побачити їх позитивні риси характеру( додаток 2). Проаналізувати їх вчинки та поведінку. Зробити крок до самовдосконалення.

7.Вправа «Без маски»(10 хв)

Мета: знайти підхід до вирішення життєвих проблем.

Учасники продовжують речення «Мене лякає те…»

Висновки: У кожної людини є свої проблеми у вихованні дитини, своє бачення і свій підхід до визначення життєвих позицій , а головне в тім, що кожен з нас не побоявся їх розкрити , висловити та обговорити.

8.Інформаційне повідомлення «Компетентне батьківство» (10 хв)[3,60]

Мета: ознайомити батьків із новітніми підходами до виховання дитини.

Педагог – тренер знайомить батьків зі змістом понять :

Батьки - особи, які забезпечують розвиток, навчання та виховання дитини

Батьківство - комплекс умов, що дозволяє родині мати дітей, здійснювати позитивне виховання.

Дитина - людина віком до 18 років

Компетентність - це психолого - педагогічна якість, що означає силу, впевненість , джерелом яких є відчуття власного успіху.

Компетентне батьківство – впевнене виконання батьківських обов’язків, що базується на достатньому рівні психолого-педагогічних знань і вмінні їх доцільно застосовувати.

Називає принципи компетентного батьківства (додаток 3)

Висновок : Якщо кожен з нас буде керуватися принципами компетентного

батьківства, переконана, конфліктів та негараздів у вихованні дитини не буде, ви станете для неї вірним другом, умілим педагогом і порадником.

9.Вправа «Народна мудрість про сімю, родину та батьківство» (15 хв)

Мета: актуалізація народних висловів, щодо сімейного виховання та цінностей української сімї.

Створивши підгрупи, учасники мають пригадати як можна більше українських прислів’їв , приказок, пісень, казок , у яких яскраво простежуються родинні стосунки, традиції стосовно виховання українських дітей. Учасники обговорюють та презентують свої результати. По закінченню вправи педагог наводить власні приклади з українського фольклору, коротко коментуючи їх.

( додаток 4)

10. Підсумки. Вправа «Закінчи речення»( 5 хв)

Мета: підвести підсумки роботи

Ведучий пропонує всім учасникам по колу висловити враження з приводу заняття, і зробити це у формі - доповнення незакінченого речення:

«Мені було….., тому що….»

11. Вправа «Тепло наших рук» (5 хв)

Мета: надати учасникам можливість подякувати за співпрацю та висловити побажання

Ведучий дякує учасникам за спільну працю і пропонує їм потиснути руки та висловити особисті побажання.

Додаток 1

ПРАВИЛА РОБОТИ ГРУПИ

1. Я в контакті з групою і група зі мною;

2.Дружити з часом;

3.Я маю правр на власні думки і почуття;

4.Право піднятої руки;

5.Відвертість думок;

6.Бути тут ітепер;

7.Обговорювати не людину , а проблему;

8.Право сказати «Ні»;

9.Проявляти гумор та доброзичливість;

10.Конфіденційність.

Додаток 2

СКАРБНИЧКА ПОЗИТИВНИХ ЦІННОСТЕЙ

-Впевненість у собі

-Любов до себе

-Довіра до себе і людей

-Відкритість

-Вміння бути самим собою

-Здатність змінюватися і зростати

-Любити і бути собою

-Висловлюватися і бути позитивним

-Вміти робити свій вибір

-Знаходити власні рішення

-Сприймати керівництво як посланців долі

-Мати довірливі стосунки у колективі

-Цінувати себе на роботі

-З радістю ходити на роботу

-В роботі знаходити натхнення і задоволення

Додаток 3

Принципи компетентного батьківства:

- Любіть свою дитину.

- Приймайте дитину такою, якою вона є.

- Довіряйте дитині.

- Вірте в успіх дитини

- Показуйте, що дитина є для Вас важливою.

- Допомагайте дитині виконати те, чого вона не вміє.

- Дозволяйте дитині робити свій вибір,

прийняти власне рішення.

- Засуджуйте не саму дитину, а її вчинок.

- Прислухайтесь до думки дитини.

- Будьте ввічливі з дитиною.

- Проводьте разом з дитиною свій вільний час.

- Допомагайте дитині розвивати її здібності.

- Забезпечуйте основні життєві потреби дитини.

Додаток 4

Українські народні прислів'я, приказки про родинні стосунки

 1. Найдорожчий клад , як в родині лад.
 2. Чоловік і жінка - то єдина спілка.
 3. Шануй старших - молодші тебе пошанують.
 4. Лаяти батька та матір погано.
 5. Не ті батьки, що на світ привели, а ті, що в люди вивели.
 6. Годуй діда на печі, бо й сам будеш там.
 7. Все купиш, тільки не тата й маму.
 8. Не навчив батько - не навчить і дядько.
 9. Шануй батька та Бога - буде тобі всюди дорога.
 10. У дитини заболить пальчик а у мами - серце.
 1. Який талант у матці, такий і дитятці.
 2. Матір не купити, не заслужити.

Заняття 2

Ефективне спілкування - щлях до успіху

Мета : Сприяти вивченню життєвих цінностей сім’ї, з'ясувати умови ефективного спілкування, формувати навички позитивного розв’язання конфліктних ситуацій між батьками і дітьми шляхом спілкування, популяризація усвідомленого батьківства.

Завдання:

 • дізнатися про особливості спілкування між батьками та дітьми ;
 • проаналізувати стилі батьківської поведінки стосовно дітей та їх вплив на формування життєвих цінностей дитини;
 • продовжувати виробляти стратегії партнерської взаємодії батьків та вчителя.

Хід заняття:

1.Вступне слово тренера (5хв)

1.Ведучий вітає учасників , повідомляє про основні завдання , які будуть

розглянуті на занятті.

Те, що ми зібралися разом - це тільки початок. Те, що ми продовжуємо залишатися разом - це вже рішення. Те, що ми співпрацюємо - це справжній успіх!

(Генрі Форд)

2.Вправа «Знайомство» (15 хв)

Мета: продовжити знайомство учасників, створити в групі привітну атмосферу.

 • Ведучий пропонує учасникам по черзі назвати своє імя, закінчити фрази : «Якби я була (був) явищем природи , то була б (був би)….
 • « Якби я була ( був) твариною ,то була (був би) б ….
 • «Якби я була ( був) деревом, то була( був би) б ….

Запитання для обговорення:

 • Які ваші враження від даного знайомства?

3.Вправа «Правила» ( 5 хв)

Мета:закріпити правила , створити доброзичливу атмосферу.

Учасники повторюють правила роботи , прийняті на попередньому занятті та аплодують собі за успішний початок роботи.(додаток 1, заняття №1)

4.Вправа «Очікування» « Барвистий віночок » (10 хв)

Мета: усвідомлення учасниками власних цілей щодо даного заняття

Тренер пропонує учасникам написати на клейких папірцях, вирізаних у формі квіточок , свої очікування від заняття. Після цього кожен учасник зачитує свої очікування і приклеює стікери , утворюючи форму віночка, на плакат, закріплений на дошці .

Запитання для обговорення:

- Про що говорить наш віночок?

5. Вправа. Розповідь «Про рай і пекло»( 10 хв)

Мета: зясувати шлях до вирішення проблеми

Ведучий розповідає притчу:

«Якось один мудрець звернувся до Господа з проханням показати йому рай і пекло. Господь подивився і відвів мудреця до великої кімнати , посеред якої стояв величезний казан з їжею, а навколо нього ходили і плакали голодні і нещасні люди. Вони страждали , бо не могли поїсти, хоча в руках у них були ложки. Але ручки цих ложок були дуже довгі - довші за руки. «Так, це справді пекло»,- сказав мудрець. Тоді Господь відвів мудреця до іншої кімнати , що була точнісінько така, як перша. Посеред кімнати стояв такий самий казан з їжею, а в руках люди, що були в кімнаті, тримали такі самі ложки. Але люди ці були ситі, щасливі і веселі. «Так це ж рай!»- вигукнув мудрець»

Запитання для обговорення:

 • Що допомогло людям другої кімнати бути щасливими?
 • Що змогли зробити щасливі люди і не змогли нещасні?

Висновок : порозумітися, вирішити проблеми люди можуть взаємодіючи один з одним - спілкуючись.

6. Мозковий штурм «Спілкування – це..» (5 хв)

Мета: визначити зміст поняття «Спілкування»

Ведучий запитує учасників «Як ви думаєте, що таке спілкування?

Визначення поняття записується на плакаті.

7. Інформаційне повідомлення «Спілкування - …»(10 хв)

Тренер інформує учасників про спілкування як один з найважливіших процесів у житті людини. Це процес розвитку контактів, саме спілкуючись ми можемо отримати знання, перейняти досвід, реалізувати свої мрії і досягти мети. Тобто тільки у спілкуванні людина стає людиною. Ефективне спілкування передбачає:

- врахування інтересів своїх і партнера,

- результативність дій.

Не завжди спілкування – це задоволення, іноді - це клопітка праця і пошук виходу.

Конфлікти – невід’ємна частина взаємодії між людьми, тому, що ми всі різні і прагнемо свого. Але конструктивне вирішення конфлікту – це теж частина спілкування і найважливіша. Складовими спілкування є конфліктогени ( звинувачення, негативна оцінка, категоричність, навішування ярликів,негативізм, ворожість, агресія, авторитарність,сварка, насмішка над партнером,грубі слова, пошук недоліків) та синтони( вибачення за недоречності,толерантність,доброзичливість,підтримка,конструктивність,лагідні слова,безумовна вдячність,взаємна довіра).

Саме ефективне спілкування - шлях до успіху і реалізації задуманого в житті. І саме такими навичками варто володіти кожному з нас .

8.Робота в підгрупах. Вправа „Ситуація успіху”(20 хв)

Мета: виробляти уміння аналізувати та приймати рішення.

Учасники об’єднуються в підгрупи . Кожна підгрупа отримує завдання аналізує та приймає рішення .

Завдання.

Картка 1.

Ваша донька розповіла Вам, про те, що її однокласник постійно її принижує, ображає. Як ви відреагуєте на дану ситуацію?

Картка 2.

Вчитель математики розповів Вам про те, що ваш син систематично не готується до уроків, часто порушує поведінку , сперечається з ним .Який вихід ви бачите з даної ситуації?

Картка 3.

Мама подруги вашої доньки розповіла про те, що Вона неодноразово чула від дівчат запах цигарок. Який вихід ви бачите з даної ситуації?

Картка 4.

Класний керівник розповів Вам про те , що Ваш син втік з уроків. Який вихід ви бачите з даної ситуації?

Питання для обговорення:

 • Які труднощі виникали в процесі виконання вправи?

9.Підсумки. Вправа «Віночок сподівань»( 5 хв)

Учасники висловлюють свої враження від проведеного заняття та побажання .

Ведучий пропонує закінчити заняття усмішкою та гучними оплесками.

Від доброго дерева добрий пагінець одійде.

( усна народна творчість)

Використана література:

 1. В. Сухомлинський . Батьківська педагогіка.- Рад.школа , 1978.-263с.
 2. Т.веретенко , І.Звєрєва.: Основи батьківської компетентності.К: Науковий світ , 2006- 156с.
 3. В.Оржековська, В.Кириченко.: Взаємодія навчального закладу і сімї: Вид «Точка», 2007- 192 с.
Категорія: Батьки і школа | Додав: AllaM (21.12.2017)
Переглядів: 345 | Теги: ТРЕНІНГИ РОЗВИТКУ БАТЬКІВСЬКОЇ КОМП | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Управління школою
 • Нормативні документи
 • Безпека життєдіяльності
 • Ведення документації
 • Методична робота
 • Атестація працівників
 • Реформи в освіті
Компетентнісний підхід
Проведення уроків
 • Географія
 • Біологія
 • Природознавство
 • Українська мова
 • Математика
 • Історія