Головна » Статті » Охорона праці в навчальному закладі

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час проведення занять музичних занять, свят

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час проведення занять музичних занять, свят

1.Загальні положення.
1.1. Вимоги інструкції з охорони праці є обов'язковими для ви¬конання працівниками відповідно до Закону України "Про охорону праці" і Кодексу законів про працю України.
1.2. Педагогічний працівник відповідає за охорону життя і здо¬ров'я вихованців групи, у якій він працює, забезпечує їхнє виховання, навчання й розвиток.
1.3. Педагогічний працівник ДНЗ один раз на 3 роки проходить навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з подальшою перевіркою знань.
1.4. Перед допуском до роботи завідувач ДНЗ проводить із педа¬гогічним працівником первинний інструктаж з охорони пра¬ці, знайомить з умовами праці. Повторний (періодичний) ін¬структаж з охорони праці проводиться один раз на 6 місяців.
1.5. Педагогічний працівник повинен знати правила пожежної безпеки й уміти користуватися первинними засобами поже¬жогасіння.
1.6. У разі виконання робіт, які не передбачені трудовою угодою або на які не оформляються розпорядження чи інші доку¬менти, педагогічний працівник повинен одержати цільовий інструктаж на робочому місці.
1.7. Педагогічний працівник повинен мати навички в наданні першої (долікарської) допомоги, у разі захворювання дитини
чи при нещасному випадку необхідно негайно викликати старшу медичну сестру.
1.8. При виявленні несправності обладнання, устаткування, при¬строїв, інших небезпечних чинників, а також про нещасні ви¬падки, які трапились у ДНЗ, педагогічний працівник повинен повідомити завідувача ДНЗ.

2. Вимоги безпеки праці перед початком роботи.
2.1. Оглянути ігрову кімнату, залу чи ігровий майданчик із ме¬тою усунення виявлених небезпечних для дітей чинників.
2.2. Провести провітрювання, вологе прибирання приміщення, у якому будуть проводити захід. Підлога має бути сухою.
2.3. Перевірити фізкультурне обладнання на предмет стійкості та справності.
2.4. Розташувати обладнання, атрибути так, щоб вони не заважа¬ли рухатись дітям.
2.5. Перед заняттям переодягти дітей у спортивну форму згідно із сезоном, взути в необхідне взуття (чешки зі шкіряною підошвою).
2.6. Підготувати конспект заняття, свята, комплексу гімнастики.
2.7. Заздалегідь підготувати питну воду й укомплектувати ап¬течку.
2.8. Педагогічному працівнику необхідно мати спортивну фор¬му, відповідне взуття для проведення фізкультурних заходів.

3. Вимоги безпеки праці під час роботи.
3.1. Не використовувати під час роботи несправне обладнання.
3.2. Під час виконання фізичних вправ, пов'язаних зі стрибками, необхідно використовувати амортизаційні засоби.
3.3. Забезпечувати страхування під час виконання вправ на рів¬новагу та лазіння на гімнастичній стіні.
3.4. Під час проведення фізкультурних заходів не залишати дітей без нагляду.
3.5. Домагатися того, щоб діти правильно виконували всі види рухів, особливо стрибки, перекиди, біг.
3.6. Домагатися, щоб діти використовували атрибути тільки за призначенням.
3.7. Педагогічному працівнику необхідно знати особливості фі¬зичного розвитку кожної дитини і згідно із цим здійснювати фізичне навантаження.
3.8. Педагогічний працівник повинен дотримуватися строків звільнення від занять у зв'язку з хворобою.
3.9. На заняттях із фізвиховання доцільно використовувати за¬своєні рухи, вправи, ігри.
3.10. На заняттях із фізвиховання забезпечувати постійне чер¬гування видів діяльності, чітку організацію дітей для запо¬бігання тривалих пауз (це стосується занять на свіжому повітрі).
3.11. Під час навчання співів стежити за правильною поставою ді¬тей, правильним звуковитягуванням, диханням.
3.12. Під час виконання музично-ритмічних рухів, рухливих ігор стежити за культурою дітей та їхньою поведінкою.
3.13. Зала повинна мати два виходи.
3.14. Супровід дітей на заняття до спортивної, музичної зали здій¬снює вихователь.
3.15. Заняття не затримувати в часі.
3.16.3 метою запобігання розповсюдженню інфекцій не переда¬вати з одного ДНЗ до іншого для тимчасового використання костюми тощо.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.
 Щоденно після проведення музичних та фізкультурних за¬нять у залі (залах) здійснювати вологе прибирання.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. У разі будь-якої аварійної ситуації педагогічний працівник повинен негайно повідомити завідувача ДНЗ.
5.2. Якщо електроенергію відключено, терміново вимкнути все електрообладнання, яке знаходиться в роботі, підключення його здійснювати тільки після подачі напруги, яка відповідає нормам, в електромережу.
5.3. На випадок аварії в системі водопостачання чи каналізації терміново перекрити кран водопостачання, викликати ава¬рійну службу "Водоканалу" й сповістити завідувача ДНЗ.
5.4. На випадок пожежі (чи загоряння) необхідно:
- вжити заходів щодо евакуації дітей із приміщення відпо¬відно до плану евакуації, у разі потреби звернутися по до¬помогу до інших працівників;
- негайно повідомити пожежну охорону телефоном "101";
- сповістити завідувача ДНЗ чи особу, яка його заміщує;
- негайно розпочати гасіння пожежі, для цього використо¬вувати всі наявні засоби пожежогасіння.
5.5. У випадку травмування дітей або працівників ДНЗ звернути¬ся по допомогу до старшої медичної сестри або в разі необ¬хідності викликати швидку допомогу.
  


Вихователь – методист  _________________                       


З інструкцією ознайомлений                                                 

Дата___________________        
 

Категорія: Охорона праці в навчальному закладі | Додав: admin (07.12.2017)
Переглядів: 293 | Теги: ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Управління школою
 • Нормативні документи
 • Безпека життєдіяльності
 • Ведення документації
 • Методична робота
 • Атестація працівників
 • Реформи в освіті
Компетентнісний підхід
Проведення уроків
 • Географія
 • Біологія
 • Природознавство
 • Українська мова
 • Математика
 • Історія