Головна » Статті » Викладання географії в 9 класі

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ВИКЛАДАННІ КУРСУ «УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ВИКЛАДАННІ КУРСУ «УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

Географічна освіта необхідна для розвитку відповідальних та активних громадян сьогодення і майбутнього світу.

Міжнародна хартія з географічної освіти (1995 p.)

 • ія, одна із небагатьох найдавніших наук, яка охоплює природу і суспільство, користується природними і суспільними законами розвитку. Маючи більше ніж двохтисячолітню історію розвитку вона переживала багато змін і трансформацій.

Географам доводилося постійно відповідати на різні запити і потреби суспільства. Кожна наука пропонує для вивчення свої закони, вчення, правила, які дають можливість учням засвоювати необхідний об’єм матеріалу.

Нині в умовах розбудови нової української школи перед нами, вчителями, постає завдання не просто дати дитині об’єм знань, умінь, навичок, а сформувати в молодого покоління активну життєву позицію, готовність брати на себе відповідальність, уміння здобувати, критично осмислювати і використовувати різноманітну інформацію, прагнення до саморозвитку і самоосвіти, здатність до раціональної, продуктивної діяльності. Найважливіше, що кожен вчитель повинен сформувати таку людину, яка усвідомлює своє місце у світі, має навички до реалізації самостійних інтелектуальних здібностей. [1, c. 2]

Здобуття сучасної освіти реалізується шляхом компетентнісного підходу.

Компетентності дозволяють визначити готовність учня до життя, його подальшого індивідуального розвитку і до активної участі у житті суспільства. У процесі навчання учні зможуть проявити і розвивати здібності: музичні, спортивні, вокальні, артистичні, технічні, математичні, літературні, поетичні, художні, конструкторські та ін..

Вирішальну роль у активізації розумових здібностей учнів відіграє система методів , які спонукають особистість до дій. На уроках, в залежності від теми уроку, проблемної ситуації активізувати можна і словом, і поглядом, міркуваннями, роздумами і іншими способами і засобами. Ще Аристотель відзначав, що «гарним учителем може бути не той, хто дає конкретні знання, а той, хто навчає, як здобувати знання самостійно» [4, c.2]

У класі діти мають різні розумові задатки, наполегливість, старанність у роботі, тому завдання різнорівневі.

Найпростіші чи найлегші, ті що вимагають відповіді на питання: де? коли? скільки?

 • Коли в Україні розпочався процес видобутку кам’яного вугілля?
 • Де побудовані АЕС в Україні?
 • Скільки галузей відносять до машинобудівного комплексу в світі?

Завдання, в яких треба визначити і пояснити зв’язки економіко-географічних явищ вимагають необхідність довести або пояснити: чому? для чого? як? називають складними і вони можуть мати такий вигляд:

 • Поясніть, який із видів транспорту при перевезенні вантажів є найдешевшим і чому?
 • Доведіть, що Прикарпатті доцільно розміщувати нафтопереробні підприємства.

Завдання, в яких треба узагальнити факти, явища конкретної дійсності, вважають ще складнішими:

 • Назвіть чинники, які визначають територіальну організацію виробництва?

Я вважаю, ефективною формою роботи на уроці є вміння учнів

Моделювати самостійно проблемну ситуацію і правильно шукати шляхи її розвязання.

У процесі навчання учні мають змогу сформулювати і побачити проблему, реалізуючи свої здібності і творчі задатки;

Розвивати допитливість, асоціативність, креативність мислення;

Виявляти гумор, інтуїцію, оригінальність.

Через отримання географічної інформації учні вільно інтегрують отримані знання із різних галузей знань і вчаться використовувати їх у практичному повсякденному житті.

Для успішної реальної діяльності сьогодні недостатньо знань і умінь, необхідні ще віра в себе, у свої сили, здатність ухвалювати рішення, жити й працювати в колективі й зосереджувати свої зусилля на конкретних завданнях, виявляти проблему, вести самостійний чи спільний пошук способів її розв’язання, брати на себе відповідальність за результати дій і вчинків. [1, c.4]

Нині говорять про формування єдиної науки про життя – природу – людину – суспільство. Географія, яка своєю предметною областю охоплює природу - населення – господарську і духовну життєдіяльність населення є найбільш близькою у розв’язанні цих зв’язків у порівнянні із іншими науками. Тільки географія повною мірою враховує сучасні трансформації наукової думки та нерозривної єдності суспільства і природи.

В умовах розбудови нової української школи географічній освіті належить вирішення таких завдань:

- оволодіння уміннями використовувати різні джерела географічної інформації - картографічні, статистичні, геоінформаційні технології для пошуку, інтерпретації та демонстрації різноманітних географічних даних і формування в учнів на цій основі однієї з ключових компетенцій-інформаційної;

застосовувати географічні знання для пояснення та оцінки географічних процесів і явищ;

- розвиток пізнавального інтересу, інтелектуальних і творчих здібностей учнів у процесі географічних спостережень, розв'язання проблемних завдань, самостійного набуття нових знань з географії;

- формування здатності і готовності використовувати географічні знання та вміння у повсякденному житті для: адекватної соціально-відповідальної поведінки в навколишньому середовищі, його збереження, адаптації до

умов проживання на певній території; самостійного оцінювання рівня впливу людини на природу, безпеки довкілля як сфери життєдіяльності людини; розв'язання конкретних практичних завдань [3, c.47]

Орієнтовні завдання для формування компетентнісного підходу під час вивчення курсу «Україна і світове господарство» у 9 класі

Розділ програми

Тема уроку

Прийоми, методи

Методика проведення

Результат

Первинний сектор господарства

Урок 12 Сільське господарство

Інтервю старожилів, спогади про колгосп

Відеоролик,

Презентація

Соціальне опитування

Колективний проект

«Нове підприємство»

 

Урок 13 Зональна спеціалізація сільського господарства

Міні-проект «Якби я був фермером»

Реклама виробництва

Учнівські виступи

 

Урок 16 Лісове господарство

Конкурс плакатів «Ліс - легені планети»

Складання задач за матеріалами «Ліс і його значення»

Презентація, виставка плакатів

Виготовлення брошури

 

Матеріали до міської газети

Вторинний сектор господарства

Урок 23 Електроенергетика

Конкурс плакатів, листівок

Розвязування задач із енергозбереження

Матеріали до тижня географії, економіки

 

Урок 31 Роль машинобудування в сучасному світі

Реклама і моделювання супермашини

Складання задач «Можливості техніки»

Презентації

Учнівські доповіді, матеріали до виставки

 

Урок 35 Художні промисли в Україні

Інтервю із народними умільцями

Підготовка виставки

Екскурсія до краєзнавчого музею

 

Урок 36

Харчова промисловість в Україні.

Підприємства мого міста

Відеоролик

Матеріали до підготовки тематичного стенда на день міста

Третинний сектор економіки

Урок 39 Транспорт України

Ситуативна гра

«Який транспорт використаєш?»

Виставка робіт

 

Урок 43

Туризм як складник національної економіки

Реклама «Кращі українські курорти», моделювання рекреаційного комплексу

Фотовиставка,

Віртуальна подорож

Учнівські доповіді,

Матеріали до шкільного музею

 

Урок 46 Фінансові послуги. Світові центри банківсько-фінансової діяльності.

Рольова гра «Ти клієнт банку»

оформлення картки «Юніор»

Екскурсія до банківської установи,

 

Урок 49

Поняття про глобальні проблеми людства, причини їх виникнення.

Виготовлення відеоролика

«Ми за мир, Ні війні!»

 

День миру у школі

 

Урок 50 Глобальні проблеми, їх прояв в Украні

 

Дослідження. Прояв глобальних проблем у своєму регіоні

 

Матеріали до тематичних свят, вечорів, зустрічей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література:

 1. Навчальна програма з географії, 2017 рік;
 2. Лист МОН України від 09.08.2017 №1/9-436 Щодо методичних рекомендацій про викладання географії у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році;
 3. Мойсєєва С .Г. «Актуальність питання компетентнісного навчання в процесі вивчення географії», ж-л «Педагогічний вісник», №3, 2017
 4. Суторміна Л. І «Активні форми і методи роботи на уроках географії», ж-л «Географія», №20, 2012 с.2,

Махно Інна Вячеславівна,

Категорія: Викладання географії в 9 класі | Додав: admin (20.12.2017)
Переглядів: 162 | Теги: Компетентності, географія 9 клас | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Управління школою
 • Нормативні документи
 • Безпека життєдіяльності
 • Ведення документації
 • Методична робота
 • Атестація працівників
 • Реформи в освіті
Компетентнісний підхід
Проведення уроків
 • Географія
 • Біологія
 • Природознавство
 • Українська мова
 • Математика
 • Історія