Головна » Статті » Викладання географії в 9 класі

КОМПЛЕКСНІ ЗАВДАННЯ НА ОСНОВІ РОБОТИ З ТЕКСТОМ ЗА ТЕМОЮ « СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

КОМПЛЕКСНІ ЗАВДАННЯ НА ОСНОВІ РОБОТИ З ТЕКСТОМ

ЗА ТЕМОЮ « СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

 

Тема уроку: Світове господарство. Міжнародний поділ праці.

1.Опрацювати мал. 21, ст. 35, виконати тестові завдання з однією вірною відповіддю.

1.ООН об’єднує держав:

а) 187; б) 193; в) 203.

2.Підрозділ ООН, який відповідає за підтримання миру і безпеки:

а) Секретаріат;

б) Міжнародний суд;

в) Рада Безпеки.

3.Головний дорадчий орган ООН:

а) Економічна і соціальна рада;

б) Генеральна Асамблея;

в)Міжнародний Суд.

4.Штаб-квартира ООН знаходиться в:

а) Нью-Йорк, (США);

б)Лондон, (Великобританія);

в) Стокгольм, ( Швеція).

5.Підрозділ ООН, який вирішує суперечки між країнами:

а) Економічна і соціальна рада;

б) Генеральна Асамблея;

в)Міжнародний Суд.

6.Підрозділ ООН, що сприяє міжнародному і соціальному співробітництву та розвитку:

а) Економічна і соціальна рада;

б) Генеральна Асамблея;

в)Міжнародний Суд.

2. Встановити відповідність:

1. Міжнародна організація праці ;2. Організація Обєднаних Націй з питань освіти, науки і культури 3. Організація Об’єднаних Націй з питань промислового розвитку 4.Міжнародний валютний фонд 5. Міжнародна агенція з атомної енергії

А. МАГАТЕ ,Б. МВФ, В. ЮНЕСКО ,Г. МОП,Д. ЮНІДО

3. Прочитати текст « Міжнародний поділ праці» - дати визначення термінам: [1,с. 271]

- географічний поділ праці;- спеціалізація території; -міжнародний поділ праці; - світовий ринок.

4. На основі попереднього тексту зазначити умови спеціалізації країни на світовому ринку:

а) дешева сировина;б) наявність водних ресурсів;в) володіння секретами новітніх технологій; г) попит на дану продукцію;д) кваліфікована робоча сила;е)вигідне транспортне положення;є) глобалізація економіки.

5. Прочитати текст « Основні чинники Міжнародного поділу праці», вибрати країни, які стали лідерами в науковоємких галузях:

а) Бразилія;б) США;в) Ісландія;г) Японія;д) Німеччина.

6. Визначити вірні твердження:

Твердження Так Ні

1. Природні умови та ресурси визначають спеціалізацію країни на видобувних галузях.

2. Великими експортерами нафти є Швеція і Перу.

3. Країни Середземноморя спеціаізуються на міжнародному туризмі.

4. Україна спеціалізується на виробництві автомобілів.

5. Географічне положення країни визначає вид міжнародного транспорту.

6.Наявність висококваліфікованих кадрів зумовлює розвиток матеріалоємкого виробництва.

   
     


7. За малюнком 22 встановити скільки країн може брати участь у випуску продукції.

 

Тема уроку: « Типи економічних систем».

1. Розподілити ознаки характерні для ринкової і командно -адміністративної економіки:

а) переважання приватної власності;б) регулювання економічних процесів ринковим механізмом:

в)панування державної власності;г) централізоване планування розвитку економіки;

д) вільний вибір підприємницької діяльності;е) адміністративний розподіл ресурсів;

є) низька ефективність господарювання;ж) ціноутворення регулюється ринковим механізмом;

з) постійний дефіцит основних споживчих товарів.

Ринкова економіка

Командно-адміністративна економіка

 

 

2. Вибрати країни з перехідною економікою:

а) Грузія;б) Швеція;в) Україна г) Китай; д) США  ж) Вєтнам  з)Польща.

3. Встановити відповідність між термінами і їх значеннями

1. Економічний процес взаємодії і боротьби товаровиробників за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів, за отримання найбільших прибутків.

2. Перевищення попиту над пропозицією

3. Передача майна державного підприємства у володіння, розпорядження та використання трудовому колективу

4. відчуження майна, що перебуває у державній і комунальній власності,на користь фізичних та недержавних юридичних осіб.

А. Роздержавлення

Б. Приватизація

В. Конкуренція

Г. Дефіцит

4. Встановити особливості економічної системи і групи країн, для яких вона характерна:

Система Особливості Група країн

 

5. Виділити системи із спільними ознаками.

6.Яку з моделей варто було б використати в Україні?

7. Назвати причини повільного проведення економічних перетворень в Україні.

 

Тема уроку: «Типи країн».

1.Заповнити схему «Типологія країн за визначенням ООН»

2. Виконати тестові завдання з однією вірною відповіддю.

1. У світі налічується загальновизнаних держав: а)194;б) 196;в)220.

2. Державність цих двох країн визнана багатьма державами:

а)Абхазія, Придістровя;  б) Косово, Тайвань;  в) ДНР, ЛНР;

3. Типізація країн визначається за показниками:

а) рівень економічного розвитку, стабільність фінансових ринків, структура економіки;

б) рівень економічного розвитку, географічне положення, забезпеченість природними ресурсами;

в) стабільність фінансових ринків, транзитне положення держави, форма державної влади.

4. Заповнити таблицю «Економічно розвинені країни».

Група країн Особливості Країни
«Велика сімка    
«Малі» Західноєвропейські    
Переселенського типу    
Окраїнні країни ЄС,Країни карлики    

5. Скласти тестові завдання до розділу «Країни з перехідною економікою»

6. До якої групи країн відноситься Україна, які риси характерні для цієї групи?

7. Знайти відповідність між групами країн, що розвиваються і країнами, які до них відносяться:

1. Лідери світової економіки А. Корея, Сінгапур, Тайвань;

серед країн, що розвиваються;

2. Малі острівні країни Б. Намібія, Бангладеш, Гаїті;

3. Нові індустріальні країни; В. Китай, Індія, Мексика, Бразилія;

4. Найменш розвинені Г. Кіпр, Маврикій, Багами;

Тема уроку: «Просторова структура світового господарства»

1.На основі тексту «Багаторівневість світового господарства» заповнити таблицю « Рівні структури світового господарства»

Рівень Складові
Первинний  
Вторинний  
Третинний  
Четвертинний  

2. На основі тексту «Просторова структура світового господарства» і схеми «Багаторівневість просторової структури світового господарства виконати тестові завдання:

1. Скільки країни формують національний рівень: а) 193;  б)220;  в) 223.

2. Які обєднання входять до субрегіонального рівня:

а) Європейський Союз ;  б) Бенілюкс;  в) Європейська асоціація вільної торгівлі;

г) Вишеградська група;  д) Союз Арабського Магрибу;  е) Північноамериканська зона вільної торгівлі.

3. Європейську економічну зону утворюють організації:

а) Європейський Союз; б) Європейська асоціація вільної торгівлі;  в) Південноамериканський спільний ринок;  г) Союз Арабського Магрибу.

 1. До ЄС входить держав: а)36; б) 28; в) 32.

5. Україна входить до макрорегіону:

а)Східної та Південної Азії;  б) Європейського;  в) Північної та центральної Азії.

6. З якими регіональними економічними обєднаннями Україна уклала угоду про співпрацю:

а) ЄС:  б) ЄАВТ; в) АСЕАН;г)ЄврАзЕС.

7. У світі сформувалися три торгово-економічні мегарегіональні блоки країн:

а) Євразійський – Західноазіатсько – Африканський;

б) Північно Американський;

в) Американський;

г) Австралійський;

д) Азіатсько – Тихоокеанський.

4. Опрацювати мал. 46 «Центр-периферійна просторова структура світового господарства» і встановити відповідність: [1,с. 271]

1. Центр світового господарства А. Китай, південна Арика, Португалія;

2. Напівпериферія Б. Мексика, Конго, Афганістан;

3.Периферія В. США, Японія, ЄС.

 1. Опрацювати текст «Регіональна економічна інтеграція» і мал. 27 «Етапи розвитку міжнародної економічної інтеграції» та встановити послідовність розвитку міжнародної економічної інтеграції:

а) Економічний союз;  б) Митний союз;  в) Зона вільної торгівлі;  г) Спільний ринок;  д) Валютний союз.

6. Визначити ключові слова у тексті « Європейський Союз».

7.Які формуються нові компоненти просторової структури світового господарства?

 

Категорія: Викладання географії в 9 класі | Додав: AllaM (17.12.2017)
Переглядів: 269 | Теги: КОМПЛЕКСНІ ЗАВДАННЯ, Світове господарство | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Управління школою
 • Нормативні документи
 • Безпека життєдіяльності
 • Ведення документації
 • Методична робота
 • Атестація працівників
 • Реформи в освіті
Компетентнісний підхід
Проведення уроків
 • Географія
 • Біологія
 • Природознавство
 • Українська мова
 • Математика
 • Історія