Головна » Статті » Викладання географії в 9 класі

ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК МЕТОД ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ В ГЕОГРАФІЇ

Перевертень Віра Іванівна,

 

ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК МЕТОД ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ В ГЕОГРАФІЇ

 

Актуальність дослідження даної теми обумовлена модернізацією освіти, де одним з напрямків є якість знань, зв'язана з підвищенням ефективності навчання по предметних дисциплінах .

Сучасний період розвитку суспільства потребує якісно нового рівня освіти, який відповідав би міжнародним стандартам. Нова освітня філософія визначила головну стратегію педагогічної діяльності: спрямування навчально-виховного процесу на формування духовного світу особистості, утвердження загальнолюдських цінностей, розкриття потенційних можливостей та здібностей учнів.

Розв'язання цих актуальних проблем можливо лише на основі широкого запровадження нових педагогічних технологій, спрямованих на всебічний розвиток учня. [4, с. 175]

Найбільш ефективними є підходи, які направлені на те, щоб залучати учнів у активне, спільне і засноване на критичному аналізі навчання.

Учнів треба залучати до проектної діяльності. Це зробить обстановку в класі більш демократичною, творчою, емоційною.

Проектна робота ставить завдання — розробку власної моделі, процедури, схеми, під час виконання якої учні набувають корисних дослідницьких навичок. Проекти можуть бути довготривалими, на виконання яких виділяється декілька уроків, частина декількох уроків, і короткочасними, які можна розробити упродовж одного уроку або навіть певної його частини. Підготовка, виконання і презентація проекту займає значно більше часу, ніж виконання традиційних завдань. [5, с. 175]

Наприклад. Світове господарство (світова економіка), світовий ринок. Поняття «спеціалізація території», «міжнародний поділ праці». 9 клас

Мета: сформувати в учнів систему уявлень про поняття «світове господарство», «міжнародний поділ праці», «всесвітня інтеграція»; систематизувати знання про закономірності розвитку етапів світового господарства; сприяти розвитку глобального світосприйняття, розвивати критичне мислення, використовуючи метод проектів.

Обладнання: політична карта світу, атласи, словники.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Форма проведення: метод проектів.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

• Що вивчає економічна та соціальна географія України( світу)?

• Які історико-географічні регіони виділяються у світі?

• Які причини зумовили формування історико-географічних регіонів світу?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Мета нашого уроку — з’ясувати умови формування світового господарства, міжнародного поділу та інтеграції праці, участь і місце України у світовому господарстві.

IV. Вивчення нового матеріалу

План

 1. Світове господарство на межі тисячоліть.
 2. Міжнародний поділ праці — вища форма поділу праці.
 3. Міжнародна інтеграція — найвища стадія міжнародного поділу праці.
 4. Інтеграція України в Європу.

Етапи роботи

 1. Поділ класу на групи (доповідач; члени Міжнародної організації праці, спеціалізованої установи ООН; члени Державного комітету України з питань інтеграційних процесів).
 2. Рекомендації щодо етапів дослідження та презентації проектів; ознайомлення з правилами користування карткою учасника проекту.
 3. Робота в групах.
 4. Захист проектів.

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів

Тестова перевірка

VI. Підсумок уроку

Заключне слово вчителя

Схема

Вивчаємо міжнародний географічний поділ та інтеграцію праці

Визначаються

• історико-географічні умови;

• економічні умови;

• природно-ресурсний потенціал, що впливає на територіальну організацію виробництва

Передбачаються

• інтеграційні процеси у світі;

• інтеграційні процеси в Україні

VII. Домашнє завдання

1. Проаналізувати причинно-наслідкові зв’язки формування етапів світового господарства.

2. Дослідити за економічними картами можливі інтеграційні процеси України з країнами світу.

Етапи дослідження та презентація проектів

 1. Самостійна робота учасників проекту.
 2. Обговорення отриманих результатів у групах, робота з картами атласу.
 3. Презентація проектів та їх захист.
 4. Експертна оцінка проектів.
 5. Формування висновків.
 6. Оголошення результатів.

Зміст термінів і понять, які необхідно знати під час вивчення теми:

• світове господарство;

• міжнародний поділ праці;

• інтеграція праці;

• світовий ринок;

• транснаціональні корпорації.

Тематика роботи груп Група № 1

 1. Доповідач. «Світове господарство на межі тисячоліть».
 2. Члени міжнародної організації праці. «Проект інтеграційних процесів у країнах різних типів за розвитком господарства».
 3. Члени державного комітету з питань інтеграційних процесів в Україні. «Проект інтеграційних процесів України до Європейського Союзу».

Група № 2

 1. Доповідач. «Міжнародний поділ праці — вища форма поділу праці».
 2. Члени міжнародної організації праці. «Проект інтеграційних процесів у країнах різних типів за розвитком господарства».
 3. Члени державного комітету з питань інтеграційних процесів

в Україні. «Проект інтеграційних процесів в Україні».

Група № 3

 1. Доповідач. «Міжнародна інтеграція — найвища стадія міжнародного поділу праці».
 2. Члени міжнародної організації праці. «Проект інтеграційних процесів у країнах різних типів за розвитком господарства».
 3. Члени державного комітету з питань інтеграційних процесів в Україні. «Проект інтеграційних процесів України до Світової організації торгівлі». [6, с. 25]

Висновки

На цьому етапі розвитку українського суспільства перед школою постає проблема формування творчої особистості.

Це висуває нові вимоги щодо організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, потребує застосування нових інтерактивних технологій навчання, які передбачають розробку комплексних програм взаємодії вчителя та учнів у навчальному процесі.

Для кожного вчителя дуже важливо оволодіти тією сукупністю прийомів та засобів, за допомогою яких у школярів у процесі навчання розвиваються комунікативні вміння, виховується воля, виробляється зосередженість, виникає бажання вчитися, долати труднощі. [9, с. 15]

Інтерактивні технології навчання базуються на використанні методологічної системи, основу якої становлять активні методи навчання, що забезпечують формування особистісно, професійно та соціально значущих якостей учнів через інтерактивізацію учасників за рахунок спеціально створених умов навчального середовища. Інтерактивні технології навчання застосовуються на тільки для глибшого розуміння і засвоєння інформації, а й її використання, що дозволяє сформувати систему знань з даної дисципліни та включити її до власних надбань учня. [6, с. 17]

Активний діяльнісний підхід до визначення форм організації і методів навчання як дуже важливого способу управління діяльністю учнів, а отже, їхнім індивідуальним психічним розвитком, вимагає від учителя пошуку конкретних видів діяльності, які допомагали б йому досягти зазначеної вище мети.

Завдання вчителя — виховувати творчу особистість, обумовлює перед школою необхідність залучення учнів до таких видів діяльності, в яких би мали проявлятися творчі здібності дитини. Кожен урок має бути творчим актом, в якому і педагог, і учень з однаковим задоволенням пориваються на пошуки істини. [4, с. 85]

У контексті реформування та модернізації шкільної освіти вчитель повинен готувати людину, здатну бути активною, творчою та ефективною в національному і глобальному демократичному просторі. [8, с. 64-66]

Переконана, що саме через інтерактивні методи навчання можна виховати творчого учня, бо «те, що я чую, я забуваю; те, що я бачу, я пам’ятаю; те, що я роблю, я розумію», — говорив великий китайський філософ Конфуцій.

 

Література

1. Бєляєв Ю., Голобородько Є., Зубко А. та ін. Херсон.— Олди Плюс, 2000.

2. Вітенко І., Марцинишин В. Практичні роботи з географії України.— Тернопіль, 1999.

3. Географія та основи економіки в школі.— 2002.— № 6.— С. 2–3; 2001.— № 4.— С. 33–35; 2003.— № 6.— С. 23–25; 1997.— № 4.— С. 20–22.

4. Державна програма «Освіта» (Україна XXI століття).

5. Закон України «Про освіту».

6. Малая О. І. Інтерактивні та ігрові форми навчання на уроках географії // Географія, краєзнавство, туризм.— 2002.— № 3.

7. Масляк П., Шищенко П. Географія України.— К.: Зодіак — Еко, 2000.

8. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання.— К., 2004.— С. 64–66.

9. // Педагогіка, №7, 2008 „Комплексна оцінка компетентності ” М.М. Шалашова;

10. // Шлях освіти, №3, 2004 „Поняття компетентності у вітчизняній та зарубіжній педагогіці” І. Гушлевська;

11.// До нового навчального року, №4, 2008 „Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної та середньої освіти”.

 

Категорія: Викладання географії в 9 класі | Додав: admin (20.12.2017)
Переглядів: 241 | Теги: методика викладання проект, географія 9 клас | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Управління школою
 • Нормативні документи
 • Безпека життєдіяльності
 • Ведення документації
 • Методична робота
 • Атестація працівників
 • Реформи в освіті
Компетентнісний підхід
Проведення уроків
 • Географія
 • Біологія
 • Природознавство
 • Українська мова
 • Математика
 • Історія