Головна » Статті » Викладання географії в 9 класі

ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ У 9 КЛАСІ

Зеліневич Лариса Олександрівна

ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ У 9 КЛАСІ

Державний стандарт освіти пріоритетним завданням у викладанні географії визначає формування географічних та життєвих компетентностей випускників шкіл. Акцент переноситься на виховання вільної, цілісної особистості, формування у дітей здатності самостійно мислити і діяти, ефективно співпрацювати в різноманітних по складу і профілю групах, бути відкритим для нових контактів і культурних зв’язків. Це вимагає впровадження в освітній процес альтернативних форм і способів ведення освітньої діяльності. Цим і обумовлена актуальність введення в освітній простір проектних технологій [1, с. 4]

Важлива роль у вивченні курсу географії «Україна і світове господарство» належить краєзнавчому принципу навчання, який дозволяє організувати освітній процес на безпосередньому сприйнятті досліджуваних об’єктів. Шкільне краєзнавство активізує навчальний процес, підвищує самостійну діяльність учнів, їх інтерес до науки, що є важливою умовою успішності в навчанні. Воно сприяє формуванню в дітей географічних навичок і умінь. Під час занять учні застосовують на практиці набуті знання, закріплюють їх і переводять у навички. Пізнання свого краю зміцнює любов до своєї малої Батьківщини.[5]

Одним із методів формування краєзнавчих ключових компетенцій учнів на уроках географії в 9 класі є проектні технології. Вони забезпечують як активізацію пізнавальної діяльності, так і підвищення рівня знань.

Важливою умовою під час проектної діяльності є вміння вирішити проблему, вибираючи при цьому оптимальний варіант.

Це забезпечує всесторонній розвиток особистості учня: творчість, самостійність, вміння критично мислити, відбирати необхідну інформацію з різних джерел, а також формує життєві компетентності, мотивацію до навчання.

Працюючи над проектом учні набувають географічних умінь: пізнавальних, практичних, оціночних, вчаться набувати нових знань та інтегрувати їх.

На уроках в 9 класі застосовую такі типи проектів:

1) Інформаційних проект. Він передбачає збір інформації про явище чи об’єкт та представлення його під час вивчення відповідної теми.

2) Творчий проект. Працюючи над цими проектами учні створюють презентації.

3) Дослідницький проект. Цей проект подібний до наукового дослідження. Учні повинні обґрунтувати актуальність вибраної теми, визначити мету, висунути гіпотезу і перевірити її. Обов’язковою умовою є захист, тобто обговорення отриманих результатів.

Пропоную учням наступні теми проектів :

1) Проблеми і перспективи розвитку підприємства металургійної галузі : Ватутінського комбінату вогнетривів.

2) Джерела альтернативної енергії міста Ватутіного та можливості їх використання.

3) Якість доріг нашого міста, причини та шляхи вирішення проблеми.

Не дивлячись на існування різних типів проектів можна сформувати загальний алгоритм роботи над ними:

1. Народження ідей.

2. Формулювання теми.

3. Підбір учнів, об’єднання їх в групи.

4. Формулювання проблемних питань.

5. Розподіл ролей в групі.

6. Визначення творчої назви.

7. Обговорення плану роботи, можливих джерел інформації.

8. Складання графіку роботи.

9. Самостійна робота учнів.

10. Оформлення результатів в готовий продукт.

11. Підготовка презентації.

12. Рефлексія.

13. Захист проекту.

14. Оцінювання результатів проекту .[1, с.10]

Проект визначається як комплекс дій, спеціально організованих учителем, самостійно виконується дітьми та завершується створенням продукту, що складається з об’єкта діяльності та його усної чи письмової презентації. Саме він є ефективним, оскільки стимулює практичну проектну діяльність школярів та дає можливість формувати весь набір компетентностей: інформаційну, соціальну, комунікативну, продуктивної, творчої діяльності.

Список літератури:

1. Маханько І. В. Проектні технології в курсі шкільної географії. (Навчально-методичний посібник), Кривий Ріг, 2010.

2. Андреєва В. М. Контроль та оцінювання знань. Основа, 2006.

Універсальність географії - основа формування компетентності учня. Географія, 2005, №4

4. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. О. І. Пометун, Л. В. Пироженко.- К: А.С.К., 2004

5. www.mon.gov.ua Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2017-2018 навчальному році.

6. www.teacher.ed-sp.net

Категорія: Викладання географії в 9 класі | Додав: AllaM (20.12.2017)
Переглядів: 254 | Теги: проекти на уроці, географія 9 клас | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Управління школою
 • Нормативні документи
 • Безпека життєдіяльності
 • Ведення документації
 • Методична робота
 • Атестація працівників
 • Реформи в освіті
Компетентнісний підхід
Проведення уроків
 • Географія
 • Біологія
 • Природознавство
 • Українська мова
 • Математика
 • Історія