Головна » Статті » Викладання географії в 9 класі

РОЗВИТОК В УЧНІВ НАВИЧОК ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ У 9 КЛАСІ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ

 

Штирка Олександра Остапівна,

 

РОЗВИТОК В УЧНІВ НАВИЧОК ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ У 9 КЛАСІ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ

 

Стаття містить аналіз методів розвитку навичок пошуково-дослідницької діяльності на уроках географії у 9 класі для формування компетентної особистості. Використано матеріали з власного досвіду роботи вчителя.

Згідно Закону України «Про освіту» одним із завдань освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування необхідних для успішної самореалізації компетентностей. [1]

З нового 2017-2018 навчального року українські школи почали працювати за оновленими програмами з географії, що містять ключові зміни у 9 класах. Основні зміни стосуються переходу освіти до компетентнісного підходу.

На перше місце в структурі програми поставлено очікувані результати навчальної діяльності учня. За такого підходу чітко видно, якими компетентностями має оволодіти дитина при вивченні теми. Змістова частина програми в даному разі стає похідною компетентнісної частини.[2]

Наскрізні змістові лінії: «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність» належать до змісту оновлених програм у 9 класі при вивченні курсу «Україна і світове господарство». Вони необхідні для формування громадянина України, сприяють формуванню в учнів уяви про природу і суспільство в цілому та розвивають здібності застосовувати отримані знання в різних життєвих ситуаціях. Географія у 9 класі найбільше сприяє цьому, оскільки має можливість формувати основи побудови економіки держави, її взаємовідносини з іншими державами, систему організації суспільства.

На даний час у світі відбуваються значні зміни, пов’язані зі способами отримання інформації. Відбувається становлення активної, самостійної особистості, що прагне жити у відкритому громадянському суспільстві. Діти активно користуються новітніми інформаційними системами. Вимогою часу є побудова навчального процесу, який забезпечував би розвиток творчого мислення в учнів, сприяв формуванню внутрішніх стимулів до навчання, навичок формування науково-пошукової діяльності.

Використання матеріалу нових підручників, розвиток самостійної творчої діяльності учнів на уроці і вдома під час роботи з різноманітними інформаційними джерелами, розвиток навичок пошуково-дослідницької діяльності на уроках географії у 9 класі є ключовими для формування компетентної особистості.

При вивченні курсу «Україна і світове господарство» важливим є проведення досліджень, що сприяє розвиткові прикладних навичок учнів, розвиває пізнавальний інтерес. Учні школи проводять дослідження змін видового складу рослин та тварин Ірдинських лісів, болота, ведуть спостереження за погодою і аналізують зміни у показниках за останні роки, створюють екологічні стежки, працюють над вирішенням проблеми забруднення лісів побутовими відходами. Учні школи приймали активну участь в організації Всеукраїнського забіг «Irdyn Trail Run 2017», який відбувся 8 жовтня 2017 року на Ірдинському болоті, де учні допомагали організаторам у підготовці траси на 15 км і 30 км. Під час підготовки траси учні повинні мати навички спортивного орієнтування, користування компасом, різноманітних способів орієнтування в лісі і навички поведінки на болоті. Розробка траси сприяла розвитку навичок орієнтування на місцевості, формування науково-пошукової діяльності учнів.

Підсумком проведених досліджень є написання наукових робіт учнями, захист їх на конкурсах МАН. Прикладом таких досліджень була наукова робота учня 9 класу Красіцького Руслана «Гідрологічна характеристика та оцінка антропогенного впливу на стан Ірдинського болота». Під час написання роботи учень використовував краєзнавчий матеріал, проводив спостереження, дослідження якості торфу за допомогою муфельної печі, вивчав історію Ірдинського торфопідприємства. Учень став призером обласного етапу конкурсу-захисту МАН в Черкаській області.

Наукова робота учениці 9 класу Шамрай Олени «Вплив зміни рівня поверхневих вод Ірдинського болота на екологічну ситуацію в регіоні». Під час написання роботи учениця використовує краєзнавчий матеріал, проводить спостереження, дослідження якості води, зміни рівня поверхневих і підземних вод, вивчає історію Ірдинського торфопідприємства, причини виникнення пожеж на болоті. Краєзнавча робота, яку проводять учні школи, сприяє вивченню географії України.

Пошуково-виконавчий характер діяльності полягає у сприйнятті навчальної задачі, самостійному пошуку способів її розв'язання. Переосмислення знань відбувається на рівні їх застосування на практиці у повсякденному житті.

Під час проведення уроків широко використовую різноманітні методи навчання з метою покращення засвоєння знань учнів, розвитку логічного мислення, формування особистісних компетенцій.

Прийом «Гронування» (за О. Гаркавенко)

Етапи гронування:

 1. Напишіть центральне слово або фразу посередині аркуша паперу.
 2. Починайте записувати слова, які асоціюються з заданою темою. Учням молодших класів пропонуються варіанти, старшокласники повинні скласти «грону» самостійно.

Приклад для учнів 9 класу. За допомогою методу гронування назвати природні і суспільні чинники виробництва.

Відповідь.

 

Прийом « Асоціація»

1. Пояснити, які виникають асоціації, при аналізі цифр, написаних на дошці? (цифри відповідають попередній темі: «Економічний розвиток і структура економіки України»).

78, 10, 48,108, 56,52,31.

Відповідь. У світі існує 78 країн з високим річним доходом, у тому числі 48 з дуже високим доходом, 108 країн із середнім доходом, 58 – вищим від середнього, 52- нижчим від середнього, 31 – низьким, в тому числі 10 з дуже низьким доходом.

2.Вибрати з ряду країну, що не асоціюється в цій групі. Пояснити чому.

Норвегія, Швейцарія, Польща, Швеція, Данія, США, Сінгапур.

Відповідь. Серед перелічених країн в групі не асоціюється Польща, оскільки вона не належить до десятки країн з найбільшим показником ВНД (за даними світового банку, 2015 р.), інші країни належать до цієї групи.

«Географічний диктант» (письмове завдання).

Вчитель зачитує початок речення, учень повинен закінчити його.

Приклад. Завдання до теми: «Транснаціоналізація»

1. Штаб-квартира відомої компанії «Microsoft» розміщена в американському місті …. Редмонт.

2. Ядро світової господарської системи становлять близько…. 500… корпорацій.

3. Лідером з виробництва шоколаду, цукерок, печива, кави є швейцарська фірма … «Nestle».

4. Американська ТНК «Bunge» контролює в Україні експорт зерна та виробляє соняшникову олію (під торговою маркою …. «Олейна» ).

5. У Нідерландах розташована штаб-квартира корпорації … «Philips».

6. Відсоток контролю світового ринку пшениці, кави, кукурудзи, тютюну, джуту, залізної руди, лісоматеріалів ТНК становить … 90% .

7. Найбільший у світі виробник безалкогольних напоїв ТНК - … «Coca-Cola».

8. ТНК забезпечують близько …50% … світового промислового виробництва.

9. В Україні одні з перших почали працювати компанії по виробництву безалкогольних напоїв у …1992… році.

10. Переробку молока в Україні здійснюють французькі ТНК … «Laktalis» та «Bel Group».

11. Американська ТНК «Proctor & Gamble» контролює виробництво продукції … побутової хімії та парфумерії.

12. Швейцарська компанія «АВ SKF» - один із найбільших у світі виробників підшипників – уже близько … 50 років … працює на ринку України.

Вправа «Математична розминка»

Задача . Відстань між населеними пунктами А і В на карті з масштабом 1:500 000 дорівнює 4 см. Визначте якою є ця відстань на місцевості.

Відповідь: відстань між населеними пунктами А і В дорівнює 20 км.

«Кросворд»

2 групам учнів пропонується завдання розвязати кросворд. Виграє та група, яка виконає завдання швидше.

Приклад.

1 група. Завдання. Розв’язати кросворд № 1. Написати назви земель (адміністративно-територіальних одиниць) Німеччини (на основі роботи з картою).

2 група. Завдання. Розв’язати кросворд № 2. Написати назви країн-сусідів Німеччини (на основі роботи з картою).

Відповідь: Берлін, Саар, Бранденбург, Тюрінгія, Гамбург, Гессен, Баварія.

Відповідь: Нідерланди, Бельгія, Люксембург, Швейцарія, Польща, Чехія, Франція, Данія.

Гра «Картознавець».

Учні повинні за назвами географічних об’єктів визначити країну. Клас ділиться на дві команди, які задають запитання одна одній.

Приклад.

 •  
 • р. Дунай, м. Констанца, м. Плоєшть - (Румунія)
 • Альпи, р. Дунай, м. Лінц. - (Австрія)
 • о. Корсіка, р. Луара, м. Лілль - (Франція)
 • м. Краків, Карпати, р. Вісла - (Польща)
 • м. Валенсія, р. Тахо, м. Сарагоса - (Іспанія)
 • р. Везер, м. Бремен, р. Рейн - (Німеччина)
 • зат. Кардіган, р. Темза, м. Лестер - (Велика Британія)

Як вчитель і як людина, яка прагне розвитку і постійно навчається, я прагну максимально використовувати мультимедійні засоби навчання на уроках і в позаурочний час. В кабінеті географії ми маємо комп’ютер, який активно використовуємо. Учні мають можливість перегляду і підготовки презентацій, відеороликів, електронних карт. Використання мультимедійних засобів навчання дає нам можливість в школі розвитку специфічного інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища, яке забезпечує якісне оволодіння системою відповідних знань.

Досвід моєї роботи показує, що бажання вчителя необхідно поєднувати з бажанням і прагненням учнів і досягнення мети освіти можливе лише за цілеспрямованої взаємодії вчителя й учнів. Я маю право пишатись творчими здобутками своїх учнів, які стають призерами і переможцями олімпіад, конкурсів наукових робіт МАН і «Герої не вмирають», учасниками і переможцями гри-випробування «Котигорошко, «Джура», учасниками багатьох екскурсій Україною і рідним краєм. Дякую за співпрацю моїм учням-переможцям: Вернигор Анні, Шамрай Олені, Красіцькому Антону, Ладигіну Юрію, Гуржій Владиславі, Ільченко Мирославі, а також багатьом моїм випускникам.

Використані джерела:

 1. Закон України «Про освіту» від 05.09.20172145-VIII, ст.1
 2. Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 09.08.2017 р. № 1/9-436 

 

 

 

Категорія: Викладання географії в 9 класі | Додав: admin (20.12.2017)
Переглядів: 392 | Теги: методика викладання, Компетентності, географія 9 клас | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Управління школою
 • Нормативні документи
 • Безпека життєдіяльності
 • Ведення документації
 • Методична робота
 • Атестація працівників
 • Реформи в освіті
Компетентнісний підхід
Проведення уроків
 • Географія
 • Біологія
 • Природознавство
 • Українська мова
 • Математика
 • Історія