Головна » Статті » Викладання географії в 9 класі

У ПОШУКУ ШЛЯХІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ У 9 КЛАСІ

У ПОШУКУ ШЛЯХІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ У 9 КЛАСІ

На сучасному етапі життя молодь має багато можливостей і водночас багато нелегких завдань. Це люди, які народилися в незалежній країні і протистоять старій системі життя. Завтра вони будуть будувати нову країну, стануть нашими міністрами, політиками та медиками, а сьогодні повинні своїм прикладом давати зразок для наслідування новим поколінням, вчитися втілювати в життя свої задуми.

Проектна та експериментальна діяльність останнім часом набула особливої актуальності і є рушійною силою активізації навчання, розвитку пізнавальних інтересів учнів та їх самостійності, а також важливим напрямом підвищення ефективності навчальної діяльності учнів.

Працюючи над дослідженням, учень здійснює активну навчальну діяльність, формулює власну думку, підтверджуючи її статистичними даними або конкретними фактами. Поступово відбувається вирішення практичних завдань на базі теоретичних знань. Така діяльність дає можливість яскраво проявити індивідуальні особливості учня, створюються умови для самостійного засвоєння додаткового матеріалу, перетворювальної діяльності від ідеї до її практичної реалізації.

У 9 класі, при вивченні теми «Добувна промисловість» пропонується до розгляду дослідження «Проблеми й перспективи освоєння родовищ нафти і природного газу на шельфі Чорного та Азовського морів».

Головним завданням вчителя є вироблення позитивної мотивації, яка перетворюється в мету дослідження. Учні повинні зацікавитись природою своєї незалежної держави України. Багата вона чи бідна, красива чи екологічно сплюндрована, але кожен повинен її знати, любити і шанувати.

Для більш детальної характеристики ресурсозабезпеченості країни доцільно розділити дане дослідження на окремі питання, що дасть можливість зацікавити більшу кількість учнів , які розкриють місце України у світових рейтингах мінеральної сировини:

1-ша група. Технологічні властивості видобування вуглеводнів на шельфі. Досвід розвинутих країн світу.

2-га група. Оцінювання шельфу Чорного та Азовського морів на перспективність вуглеводневих покладів. Перспективи українського шельфу.

3-тя група. Геолого-розвідувальні роботи на шельфі країнами, що мають виключні економічні зони в межах морів.

4-та група. Проблеми економічного, політичного та геополітичного характеру, що заважають Україні активізувати шельфове видобування.

Протягом роботи над проектом «дослідники» розширять свої знання про природні особливості морів, води яких омивають Україну, з'ясують ресурсозабезпеченість окремими видами сировини, визначать участь держави на світовому ринку мінеральних ресурсів, вдосконалять практичні навички раціонального природокористування майбутнього господаря своєї країни.

Важливим у роботі над дослідженням є нанесення на контурну карту шельфової зони Чорного моря, позначення Голіцинського газоконденсатного, Одеського, Стрілкового, Морського газових і Субботінського нафтового родовищ.

За даними Державної геологічної служби України «Розподіл запасів і видобутку природного газу та нафти за нафтогазоносними областями станом на 01.01.2014», учні можуть визначити обсяги і частку запасів природного газу та нафти на шельфі морів, що омивають територію України, у масштабах для всієї країни і Південного нафтогазоносного регіону та дати оцінку перспективам розробки нафтогазових родовищ на українському шельфі Чорного і Азовського морів.

Дослідження «Малі і середні міста України — центри швейного виробництва»

Удосконалюючи навички дослідницької та підприємницької діяльності, бажання примножувати прикладну творчу діяльність українського народу, працюючи над даним проектом, учні сформують знання про українські бренди одягу, їхню значущість для зайнятості населення, особливо в малих та середніх містах, приготують каталог продукції, яка виробляється на швейних підприємствах, зможуть визначати світових лідерів з виробництва різних видів продукції легкої промисловості. З'ясовують, чи здійснюється продаж такої продукції у торговельній мережі населених пунктів своєї області.

Під час дослідження учні з'ясовують переваги невеликого бізнесу у швейній індустрії та особливості зайнятого населення, висвітлюють інформацію про місце розташування підприємств даної галузі, продукцію, яку виробляє підприємство, сировину, яка використовується, куди реалізується продукція та оцінюють середню її вартість, порівнюючи з аналогічними товарами іноземних виробників.

Даний проект дає можливість реалізації наскрізних змістових ліній «Здоров'я і безпека» та «Підприємливість та фінансова грамотність».

Дослідження «Українські та імпортні продукти в споживчому кошику вашої родини».

Метою роботи над дослідженням є розширення знань учнів про особливості міжнародної та регіональної спеціалізації окремих країн на видах продуктів харчування, про спеціалізацію сільського господарства, про посилення глобалізаційних процесів у світі на прикладі харчової промисловості та зміні традиційних кухонь світу.

Аналізуючи різноманітність продукції харчової галузі та порівнюючи її з різноманітністю світу, учні детальніше знайомляться з місцевими продуктами та стравами, природними і ментальними особливостями країни, ступенем її відкритості та економічного розвитку, вчаться розуміти великий світ через маленькі дрібнички, характеризують соціальні проблеми невеликих міст і селищ України, що мінімізують виробництво харчових продуктів, наводять приклади галузей промисловості, які найбільше пов'язані з сільським господарством.

В процесі дослідження учні можуть працювати в групах: одна група з'ясовує назви продуктів, які споживає їхня родина протягом тижня та яка сума коштів витрачається. Також які з цих продуктів харчування є українського виробництва, а які імпортні (вказує країну чи регіон виробника). Обов'язково необхідний висновок про кількість і поживний склад продуктів харчування та аналіз географії імпортних продуктів.

Друга група учнів може досліджувати назви імпортних продуктів, які споживаються родиною протягом тижня (вказуючи країну- виробника), яких немає в Україні та імпортні продукти (вказуючи країну-виробника), для яких є українська альтернатива, але вони кращі за смаковими якостями.

Поряд із цим характеризується структура виробництва і споживання м’яса, зернових круп і олії в сусідніх країнах світу та вплив природних умов і суспільних чинників на визначення традиційних продуктів харчування.

Заключним етапом дослідження може бути реклама у формі відеоролика «Продукти харчування українського виробника».

Дослідження «Традиційні продукти харчування в Україні та країнах-сусідах».

Метою дослідження є аналіз традиційних продуктів харчування у національних кухнях країн-сусідів.

Порівнюючи природні умови України з її країнами-сусідами, що впливають на спеціалізацію в них сільського господарства, вказуються суттєві відмінності. На конкретних прикладах учні показують спеціалізацію сільського господарства України та його вплив на формування традиційної української кухні. Разом з тим вказують найпопулярніші продукти країн-сусідів України, для яких у країні є гарні передумови вирощування (заготівлі, вилову тощо) сировини та страви, що з них готують.

Найбільш цікавим у дослідженні традиційних продуктів харчування в Україні будуть дослідження про проведення національних фестивалів борщу, дерунів, голубців. Цим самим учні – дослідники можуть рекомендувати проведення наступних фестивалів для популяризації інших українських страв .

Опрацьовуючи великий обсяг інформації учні можуть розрізняти продукти українського виробника, які використовуються в традиційних стравах угорської, білоруської, польської, словацької, румунської кухні .

При презентації дослідження учні можуть рекомендувати українські продукти харчування та їх виробників жителям Європейського Союзу та вказати назви продуктів харчування і країн-виробників, що бажали б мати частіше на своєму столі.

Дослідження «Міські види транспорту свого обласного центру»

Метою дослідження є поширення знань учнів про особливості міського транспорту свого обласного центру; особливості різних видів транспорту , його значення у сучасній господарській діяльності та сформованість знань учнів про особливості транспорту як матеріальної галузі. В процесі роботи над даним дослідженням, учні розвивають власну ерудицію, просторове та технологічне мислення.

Перед початком роботи учні знайомляться із особливостями міського транспорту, з'ясовується інформація про кількість наявних у нашому обласному центрі видів міського транспорту, дізнаються фактичну інформацію про кількість маршрутів, протяжність , пасажирооборот тощо, а також про план заходів міської влади щодо вдосконалення та розвитку транспортної системи міста.

Учні дають коротку характеристику транспорту міста Черкаси та креслять схему оптимального проїзду міським транспортом (тролейбус, маршрутне таксі) за наступними напрямками: від «Будинку Торгівлі» - до «Площі 700-річчя»; від залізничного вокзалу - до торговельно-розважального комплексу, де бажають провести свій відпочинок, використовуючи додаткові джерела інформації (сайти міськради, транспортних підприємств, інтерактивні карти населених пунктів, інформаційні табло тощо).

Висновком дослідження має бути розуміння учнями того, що від розвитку та досконалості транспортної мережі, а також обсягів її роботи у місті залежать можливості громадян, що наочно демонструють їх права та свободи.

Дослідження «Прояв глобальних проблем у своєму регіоні»

Метою дослідження є розширення знань про прояви глобальних проблем у своєму регіоні із з'ясуванням їх причин та наслідків, визначенням можливих шляхів вирішення, планування конкретних заходів на шляху сталого розвитку.

На першому етапі дослідження доцільно пояснити, що собою являє глобалізація в суспільному аспекті, зокрема економічному, вказуючи її риси, визначити географію максимальної концентрації глобальних проблем та їх проявів на території нашої області.

На другому етапі досліджень групи учнів презентують результати своїх досліджень за проблемами:

Екологічна проблема: учні розповідають про ступінь забруднення території, вказують на основні «забруднювачі», а також про обсяги викидів забруднювальних речовин в атмосферу, утилізацію чи інше поводження з відходами, про фінансування та витрати на охорону та раціональне використання природних ресурсів (інформацію про дану проблему можна брати у місцевої влади або керівників підприємств, організацій, на сайті «Навколишнє природне середовище»). Підтвердженням дослідження проблеми можуть бути фотоматеріали про забруднення вулиць, водних об'єктів тощо.

Демографічна проблема: учні характеризують дані з досліджень про показники природного руху населення на даній території, статево-вікові особливості населення, показники здоров'я (за даними регіональних сайтів).

У висновках досліджень необхідно визначити шляхи подолання глобальних проблем, організації, що опікуються розв'язанням та власну участь у вирішенні даних питань.

У результаті роботи над дослідженням, в учнів розвиваються життєві компетентності, пізнавальні інтереси до географії, екології, природи рідного краю, набуваються дослідницькі навички, підвищується рівень громадянської культури, вдосконалюються навички створення інформаційних та ілюстративних матеріалів.

Список використаних джерел:

1.Шкільний світ «Проектна діяльність у школі» -Київ«Шкільний світ» 2007. С. 126.

2. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/707430/1/Назаренко%20практичні%20роботи%209%20клас.pdf.

3. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.geograf.com.ua/human/school-course/413-globalni-problemi-lyudstva-ta-jikh-proyav-v-ukrajini.

4. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://knowledge.allbest.ru/sociology/3c0b65635a3bd68a5d43b89521216d27_0.html

5.Науково-методичний журнал «Географія» №20 (144) жовтень 2009. С.37.

6. Шкільний світ «Педагогічне проектування» -Київ«Шкільний світ» 2009. С. 5-12, С.21-28.

Ковязіна Оксана Володимирівна

Категорія: Викладання географії в 9 класі | Додав: admin (18.12.2017)
Переглядів: 443 | Теги: ДОСЛІДЖЕННЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ У 9 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Управління школою
 • Нормативні документи
 • Безпека життєдіяльності
 • Ведення документації
 • Методична робота
 • Атестація працівників
 • Реформи в освіті
Компетентнісний підхід
Проведення уроків
 • Географія
 • Біологія
 • Природознавство
 • Українська мова
 • Математика
 • Історія